I Kongres Kompetencji Cyfrowych - Program

Na program KONGRESU KOMPETENCJI CYFROWYCH 2018 składają się dwa równoległe nurty: referatów i prezentacji oraz dyskusji w formacie World Cafe. Spotkanie rozpocznie się 14 marca o godz. 11:00, a zakończy 15 marca ok. 15:00.

14 marca (środa)


Sala "Małe Kino"

11:00  BLOK WPROWADZAJĄCY 

 • Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie", Tarnów

11:30   Perspektywa badawcza
             BLOK: WNIOSKI TRANSFORMACYJNE Z BADAŃ W LATACH 2016-2018

         Prowadzący: dr Alek Tarkowski, Centrum Cyfrowe Projekt Polska, Warszawa  

 • 11:40    Dr Grzegorz Ptaszek, Wydział Humanistyczny AGH, Kraków, Digital literacy, e-skills, digital competency? Próba uporządkowania pola "kompetencje cyfrowe" i co z tego wynika dla działań praktycznych
 • 12:00    Dr hab. Marlena Plebańska, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego; Paulina Orbitowska -      Fernandez, Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa Mentis w Warszawie, Technologie cyfrowe w nauczaniu przedmiotowym - kluczowe wnioski z raportu Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza roku 2017.
 • 12:20    Dr hab. Barbara Kędzierska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kompetencje informacyjne nauczycieli kluczowym elementem współczesnego procesu dydaktycznego
 • 12:40    Dr Anna Michniuk, Collegium da Vinci, Poznań, Nowomedialne wspomaganie współczesnej szkoły - niewykorzystane możliwości (raport z badań)

13:00  Obiad 

14:00  Perspektywa praktyki
            BLOK: CYBERMETODYKI EPOKI SMARTFONA 

              Prowadzący: dr Łukasz Srokowski, Navigo, Wrocław  

 • 14:10    Damian Gałuszka, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Nie takie gry wideo straszne, czyli słów kilka o cyfrowej zabawie w nauczaniu
 • 14:30    Dr Karol Piekarski, Medialab Katowice, Eksperyment w edukacji – jak medialaby przekazują kompetencje cyfrowe 
 • 14:50    Dr inż. Marta Ciesielka, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, WebQuest - od informacji do wiedzy
 • 15:10    Dr Sylwia Galanciak, Anna Weiss, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Jak wyzwolić dydaktyczny potencjał nowych technologii? - od modeli do praktyki
 • 15:30    Dr hab. Zbigniew Osiński, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.Wizualizacja danych i informacji jako kompetencja oraz metoda kształcenia na studiach wyższych

16:00   Przerwa kawowa 

16:30   Perspektywa rynku 
             BLOK: KOMPETENCJE CYFROWE DLA ROZWOJU POLSKI

               Prowadzący: dr Bogusław Bławat, Instytut Badań Runku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa

 • 16:40    Justyna Skorupska, Zespół ds. Kompetencji Cyfrowych Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, Sztuczna inteligencja a kompetencje cyfrowe przyszłych pracowników (Zobacz: Systemowe wsparcie dla cyfrowej transformacji gospodarczej- Propozycje rekomendacji członków zespołu roboczego oraz Propositions of the Informatics - Body of Knowledge)
 • 17:00    Beata Ostrowska,  przewodnicząca Rady ds. Kompetencji Sektora IT, Warszawa, Kompetencje w sektorze IT a Zintegrowany System Kwalifikacji    
 • 17:20    Natalia Kopeć-Panek, ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych, Od kompetencji cyfrowych do kwalifikacji rynkowych w ZSK
 • 17:40    Edyta Klimowska-Bobula, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Praktyka województwa małopolskiego we wspieraniu rozwoju kompetencji cyfrowych pracujących Małopolan

18:00    Kolacja 

18:30    Występ zespołu MONK

 

15 marca (czwartek)


Sala "Małe Kino"

9:00    Perspektywa badawcza    
            WNIOSKI TRANSFORMACYJNE Z BADAŃ I DOŚWIADCZEŃ W LATACH 2016-2018             

              Prowadzący:dr Alek Tarkowski, Centrum Cyfrowe Projekt Polska, Warszawa 

 • 9:10   dr Grzegiorz Stunża, Uniwersytet Gdański, (Nie)gotowi na smartfony. Media mobilne w rękach dzieci, nastolatków, rodziców i nauczycieli
 • 9:30   dr inż. Janusz Janczyk, Katolickie Liceum Ogólnokształcące SRKAK, Kompetencje cyfrowe pomijane w kształceniu w Polsce
 • 9:50   Marek Banaszak, Collegium da Vinci, Poznań, Program "Aktywna Tablica" w realiach polskiej szkoły - czego potrzeba nauczycielom?

Sala "Antresola"

10:10   Podsumowanie kongresowych bloków dyskusji - "kawiarenek World Cafe"

 • dr Tomasz Kulisiewicz, Rada ds Kompetencji Sektora IT, Warszawa  
 • dr Łukasz Srokowski, Navigo, Wrocław
 • dr Alek Tarkowski, Centrum Cyfrowe Projekt Polska, Warszawa
 • dr Tomasz Tokarz, Navigo, Wrocław

10:40   Przerwa kawowa 

11:00   Perspektywa zarządcza
             REWOLUCJA EDUZMIENIACZY, CZY ZMIANY SYSTEMOWE?

                Prowadzący: Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"

 • 11:10   Lechosław Hojnacki, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej, TIK w szkołach podstawowych dziś: stan realny i trendy. Jakie zmiany są potrzebne i jak je wspierać?
 • 11:30   Ewa Radanowicz, Szkoła Podstawowa w Radowie Małym, Polak potrafi, czyli słów kilka o CYFROmisji w szkołach 
 • 11:50   dr Danuta Morańska, Centrum Nowoczesnej Edukacji w Wyższej Szkole HUMANITAS w Sosnowcu, Kompetencje cyfrowe w szkole a awans zawodowy i doskonalenie zawodowe nauczycieli z certyfikacją kompetencji cyfrowych w tle
 • 12:10   dr Agnieszka Wierzbicka, Uniwersytet Łódzki; Marta Dziubińska, Politechnika Łódzka, "To do list" uczelni wyższych w zakresie e-edukacji w 2018r. 

12:30   Dyskusja: Strategia braku strategii, czy systemowa rezygnacja? 

 • Zdzisław Nowakowski, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu 
 • Wojciech Szajnar, Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
 • Grzegorz Zajączkowski, Lider Cyfryzacji w Polsce
 • Jacek Królikowski, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 • Artur Krawczyk, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

13:30   Podsumowanie Kongresu

13:40   Obiad 

14:30   Otwarte posiedzenie Rady Programowej Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@

 

Pobierz PROGRAM W PDF

 

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja