III Kongres Kompetencji Przyszłości - O kongresie

III KONGRES KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI


Za nami III Kongres Kompetencji Przyszłości. Pierwsze od 3 lat spotkanie „na żywo” społeczności specjalistów edukacji cyfrowej w Polsce. Zorganizowane 5-6 kwietnia br. w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie".

Pierwszy dzień poświęcono trzem tematom: diagnozie sytuacji (prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch) i zarysowaniu strategicznego obrazu procesów rozwoju kompetencji cyfrowych (prof. Grzegorz Mazurek - rektor Akademii Leona Koźmińskiego, Katarzyna Nosalska - dyrektor Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych KPRM), potrzebom kompetencyjnym rynku Gospodarki 4.0 (dr Łukasz Fojutowski i dr Krzysztof Patkowski z Fundacji Rozwoju, Edukacji i Technologii w Poznaniu; dr Tomasz Kulisiewicz - sekretarz Sektorowej Rady ds Kompetencji - Informatyka, dr Paweł Modrzyński z Politechniki Bydgoskiej) oraz przeglądowi źródeł finansowania edukacji cyfrowej w Polsce w latach 2022-2030 (Robert Krasuski - dyrektor Departamentu EFS KPRM, Wojciech Szajnar - dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa).

Dyskusję: Czy polskiej edukacji cyfrowej potrzebna jest strategia „żabiego skoku”? Priorytety działań polskich władz publicznych koniecznych do podjęcia w 3 dekadzie XXI wieku poprowadziła red. Sylwia Czubkowska, zaś debatę Jak zaspokoić zapotrzebowanie na kompetencje Gospodarki 4.0 w Polsce? moderował Zdzisław Nowakowski - dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Równolegle dr hab. Maciej Jakubowski oraz dr Tomasz Gajderowicz z Fundacji Evidence Institute przekazali zainteresowanym wyniki analizy skuteczności korzystania w codziennej dydaktyce z różnorodnych narzędzi edtechowych, a grupa przedstawicieli NGO specjalizujących się w działalności szkoleniowej pracowała na warsztatach Jak szkolić, żeby wyszkolić? Wnioski 3z czasu burzy i naporu (Agata Łuczyńska z Fundacji Szkoła z Klasą, Aleksandra Czetwertyńska z Centrum Cyfrowego, Konrad Ciesiołkiewicz z Fundacji Orange, Jacek Królikowski z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Jędrzej Witkowski z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Krzysztof Głomb)  

Policy statement tego dnia, na temat działań KRRiT koordynujących rozwój edukacji medialnej w Polsce wygłosił Witold Kołodziejski - przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.   

Dzień drugi zadedykowano transformacji cyfrowej szkół. Wprowadzenia do tej tematyki dokonali prof. Jacek Pyżalski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Rafał Lew – Starowicz z Fundacji EdTech. W następującej po ich wystąpieniach debacie Jak zmieniać, żeby zmienić? Wyzwania polskiej szkoły 3 dekady XXI wieku, którą poprowadził Artur Krawczyk z SMWI wzięli udział: Justyna Orłowska - pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej, dr Konrad Ciesiołkiewicz, dr Jędrzej Witkowski, Anna Stalmach-Tkacz z Grupy Edukacyjno-Szkoleniowej SOKRATES i Anna Dziama z Centrum Nauki Kopernik.        

Dr Łukasz Srokowski z Grupy Edukacyjnej NAVIGO moderował popołudniową sesję: Jak uczyć skutecznie (w modelu STEAM)? Uwarunkowania praktyczne i rekomendacje korzystani z technologii (Zbigniew Karwasiński z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, Marcin Paks z firmy BeCreo), której finałem stała się dyskusja: Korzystanie z metod aktywizujących i STEAM w polskiej szkole. Prawda czy fałsz? Jej moderatorem była Oktawia Gorzeńska - liderka Akademii Przywództwa Edukacyjnego. Wzięli w niej udział: Agnieszka Pilch - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hażlachu, dr Przemysław Sękalski z Politechniki Łódzkiej, Zbigniew Karwasiński i dr Tomasz Tokarz z Innowacyjnej Edukacji. 

Wynikiem debaty prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów na temat roli samorządów lokalnych w rozwoju kompetencji cyfrowych stało się powołanie inicjatywy Samorządowego Forum Edukacji Cyfrowej, które pracować będzie nad rekomendacjami dla władz centralnych na tym polu.

Policy statements tego dnia wygłosili: Justyna Orłowska – pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej oraz Janusz Cieszyński – sekretarz stanu w KPRM ds. cyfryzacji.

Owocem Kongresu będzie dokument zawierający strategiczne i szczegółowe rekomendacje odnoszące się do działań władz centralnych, wojewódzkich i lokalnych na polu rozwoju kompetencji cyfrowych w najbliższych latach, opracowany na podstawie propozycji zgłoszonych podczas sesji i debat kongresowych.

W Kongresie wzięło udział ponad 160 ekspertów edukacji cyfrowej: badaczy, liderów NGO, nauczycieli i dyrektorów szkół, przedstawicieli firm sektora edtech oraz decydentów.

 

< !--Facebook Pixel Code-->

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja