Biblioteka Cyfrowa

#REKOMENDACJA KOMETY

Edukacja integralna. Scenariusze zajęć w innowacyjnej klasie

Edukacja integralna. Scenariusze zajęć w innowacyjnej klasie

W niniejszej publikacji przedstawiono zestaw nowych scenariuszy edukacyjnych, które mają zwiększyć zaangażowanie uczniów w proces przyswajania sobie umiejętności i wiedzy objętych programem nauczania w szkole. Pomysł tej publikacji jest rezultatem szeregu spotkań nauczycieli pracujących w różnych edukacyjnych i kulturowych kontekstach w Polsce, Chorwacji i Portugalii. 

Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC)

Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej (MEMIC)

Współczesne technologie zmieniają nie tylko sposób życia ale również sposób myślenia człowieka. Zanurzeni w cyfrową rzeczywistość młodzi ludzie wykorzystują możliwości jakie otwiera przed użytkownikami dostęp do cyfrowych narzędzi i wirtualnego środowiska zapominając o zagrożeniach jakie niesie bezkrytyczne i bezrefleksyjne korzystanie ze zdobyczy cywilizacyjnych.  Prezentowany Model Edukacji Medi...

Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. Studium wyzwań dla Polski w perspektywie 2030 roku.

Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. Studium wyzwań dla Polski w perspektywie 2030 roku.

Transformacja cyfrowa trwa, odbywa się na oczach ludzi i z ich udziałem. Stajemy się częścią procesu, który systematycznie zmienia sposób funkcjonowania człowieka i podejście do wielu codziennie podejmowanych działań. W publikacji dokonano oceny polskiego systemu edukacji w kontekście realizacji zadań edukacyjnych, w tym tych, ukierunkowanych na kształcenie kompetencji przyszłości. Jak wynika z an...

Smartfon jako osobiste narzędzie edukacyjne ucznia

Smartfon jako osobiste narzędzie edukacyjne ucznia

Nowoczesne technologie z ekspansją wkraczają w codzienne życie człowieka. Ułatwiają pracę, pomagają w nauce, służą komunikacji, ułatwiają zdobywanie informacji i dostęp do rożnych form rozrywki. Narzędzia technologii stają się nieodłącznym elementem wykorzystywanym do codziennego użytku. Jednym z liderów na rynku powszechnie dostępnych narzędzi cyfrowych są smartfony, które zyskują dużą popularnoś...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja