Biblioteka Cyfrowa

Konkluzje Rady w sprawie wspierania dobrostanu w edukacji cyfrowej (2022/C 469/04)

Konkluzje Rady w sprawie wspierania dobrostanu w edukacji cyfrowej (2022/C 469/04)

Edukacja cyfrowa jest ważnym elementem systemu oświaty, który zapewnia każdemu obywatelowi prawo do kształcenia. Publikowany załącznik zawiera konkluzje Rady Unii Europejskiej w sprawie wspierania dobrostanu w edukacji cyfrowej. Wytyczne w nim zawarte określają ramy strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz zalecenia Rady, które mają stanowić wytyczne w realizacji zadań systemu oświat...

Ramy kompetencji cyfrowych dla konsumentówkomunikat Komisji Europejskiej

Ramy kompetencji cyfrowych dla konsumentów

Otwarty i szeroki dostęp do towarów i usług internetowych jest jednym z celów Komisji Europejskiej, dbającej o jednolity dostęp do rynku cyfrowego dla wszystkich obywateli. Prezentowany materiał zawiera europejskie ramy kompetencji cyfrowych dla konsumentów, inaczej „DigCompConsumers”, które stanowią ramy odniesienia regulujące prace na rzecz poprawy kompetencji cyfrowych konsumentów. Publikacja j...

DIGCOMP: Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie

DIGCOMP: Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie

Biuro Publikacji Komisji Europejskiej

Ekspansja technologii cyfrowych sprawiła, że żyjemy w świecie ciągłych zmian, które zmuszają nas do szybkiej adaptacji zgodnej z potrzebami rynków pracy, edukacji czy rozrywki. Dostosowujemy swoje możliwości rozwijając kompetencje w zakresie wymaganym w danej chwili. Prezentowana polskojęzyczna wersja DigComp: „Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie” jest odpowie...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja