Biblioteka Cyfrowa

Two (complementary) ways to develop professional digital competences among pre-service teachers

Two (complementary) ways to develop professional digital competences among pre-service teachers

System oświaty mierzy się współcześnie z wieloma wyzwaniami, które stawia przed nim cyfryzacja. Zmiany dotyczą zarówno metod pracy dydaktycznej jak i narzędzi dydaktycznych wykorzystywanych w procesie przekazywania i nabywania wiedzy i umiejętności. Autor artykułu podjął próbę oceny poziomu kompetencji cyfrowych nauczycieli, którzy są zobligowani do skutecznego i efektywnego wdrażania nowych medió...

Fostering the digital transformations among individuals, firms and in the government

Fostering the digital transformations among individuals, firms and in the government

Nowoczesne technologie są współcześnie elementem codziennego życia. Ułatwiają pracę, pomagają w nauce, towarzyszą rozrywce. Transformacja cyfrowa napędza rozwój społeczno-gospodarczy i wspiera działania ukierunkowane na rozwój. W publikowanym rozdziale przybliżono trendy, które wyznaczają kierunki zmian zarówno dla firm, gospodarki jak i osób fizycznych mieszkających w Szwecji. W materiale dokonan...

Parents’ knowledge and skills about the risks of the digital world

Parents’ knowledge and skills about the risks of the digital world

Internet jest współcześnie medium, z którego korzystają już niemal wszyscy i z każdym rokiem systematycznie rośnie grupa jego użytkowników. Dziś zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe chętnie wykorzystują zdobycze technologii w codziennym życiu. W publikacji dokonano analizy poziomu wiedzy i umiejętności jaką prezentują rodzice dzieci uczących się w szkołach podstawowych. Badanie zostało prz...

Digital Skills Insights 2019

Digital Skills Insights 2019

Pratik Bhatnagar

Technologie są stałym elementem współczesności, towarzyszą człowiekowi w pracy, nauce i rozrywce. Wielu nie zdaje sobie sprawy jak istotną rolę odgrywają w życiu. Digital Skills Insights 2019, koncentruje się na istotnych tematach związanych z rozwijaniem zdolności i umiejętności cyfrowych,  ważnych w kontekście działań podejmowanych na co dzień, zarówno obecnie jak i w przyszłości w cyfrowym środ...

Edukacja zdalna w czasie pandemii. Edycja II

Edukacja zdalna w czasie pandemii. Edycja II

Edukacja zdalna od kilku miesięcy jest główną formą przekazu wiedzy, informacji i umiejętności. Już od pierwszych dni po wprowadzeniu ograniczeń epidemicznych i zamknięciu szkół, kształcenie na odległość zaczęło budzić wiele kontrowersji. Byli i są zwolennicy i przeciwnicy takiej formy prowadzenia lekcji, jednak niezależnie od opinii nauka zdalna stała się faktem i na obecną chwilę umożliwia reali...

ySkills: Report on Interviews with Experts on Digital Skills in Schools and on the Labour Market

ySkills: Report on Interviews with Experts on Digital Skills in Schools and on the Labour Market

Kształcenie kompetencji cyfrowych jest dziś, w dobie ekspansji technologii w codzienne życie człowieka kluczowym elementem edukacji. Priorytetem jest dążenie do doskonalenia umiejętności, które umożliwiają efektywne wykorzystanie narzędzi cyfrowych do zaspokajania potrzeb, kreowanych przez cyfryzację kolejnych obszarów działalności człowieka. Niniejszy raport prezentuje wyniki badań dotyczących ko...

Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej

Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej

Technologie cyfrowe stały się współcześnie elementem warunkującym jakość życia. Coraz większa część społeczeństwa na co dzień wykorzystuje narzędzia cyfrowe do pracy, nauki i rozrywki, rozszerza się również przedział wiekowy użytkowników, którzy aktywnie wykorzystują technologie na co dzień. Brak umiejętności i możliwości cyfrowych często ogranicza możliwości człowieka. W publikacji dokonano anali...

ICT in teaching and digital inclusion: the perspective of selected countries from Latin America, Caribbean and Europe

ICT in teaching and digital inclusion: the perspective of selected countries from Latin America, Caribbean and Europe

Nowe media stały się dziś elementem codzienności współczesnego człowieka. Wielu nie wyobraża sobie bez nich życia. W publikacji dokonano analizy wyzwań związanych z efektywnym włączaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces uczenia się i nauczania. Zdefiniowano zjawisko transformacji cyfrowej, pojęcia, które na stałe wpisało się do słownika i omówiono proces integracji technologii do ...

ITELab: Final ITE Monitoring Report. Report #3- D2.2.3

ITELab: Final ITE Monitoring Report. Report #3- D2.2.3

Kształcenie kompetencji przyszłości jest współcześnie kluczowym wyzwaniem edukacji. Publikacja zawiera wyniki badań prowadzonych wśród początkującej kadry pedagogicznej. Opracowane raporty monitorowania ITELab miały na umożliwić dokonanie oceny osiągnieć w zakresie rozwoju ITE i kompetencji przyszłych edukatorów w kontekście zmian jakie niesie cyfryzacja i globalizacja. W kolejnych raportach monit...

The impact of ICT on job quality: evidence from 12 job profiles

The impact of ICT on job quality: evidence from 12 job profiles

Nowoczesne technologie są nieodzownym elementem życia człowieka. Ułatwiają pracę, wspomagają naukę i towarzyszą rozrywce. Wpływają w sposób pośredni na rozwój człowieka i gospodarek. Coraz więcej branż wykorzystuje technologie jako uzupełnienie tradycyjnych metod pracy i coraz częściej człowiek wspomaga pracę cyfrowymi narzędziami. W niniejszym raporcie przedstawiono 12 profili zawodowych ilustruj...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja