ITELAB: FINAL ITE MONITORING REPORT. REPORT #3- D2.2.3

Opublikowano:

Kształcenie kompetencji przyszłości jest współcześnie kluczowym wyzwaniem edukacji. Publikacja zawiera wyniki badań prowadzonych wśród początkującej kadry pedagogicznej. Opracowane raporty monitorowania ITELab miały na umożliwić dokonanie oceny osiągnieć w zakresie rozwoju ITE i kompetencji przyszłych edukatorów w kontekście zmian jakie niesie cyfryzacja i globalizacja. W kolejnych raportach monitorujących, składających się na publikowany raport końcowy, omówiono zagadnienia związane z wdrażaniem i wykorzystaniem innowacji w edukacji oraz poddano ocenie sposób i zakres wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych przez osoby przygotowujące się do pracy nauczyciela. Badania miały również na celu dostarczanie opinii dotyczących kompetencji wymaganych od osób kształcących nauczycieli zaangażowanych w ITE w oparciu o doświadczenia zdobyte w ramach projektów i opracowanie zaleceń dotyczących sposobu, w jaki instytucje mogą realizować działania na rzecz wspierania rozwoju. W raporcie końcowym określono rolę jaką odgrywają instytucje, w tym Ministerstwo Edukacji w celu zachęcania do rozwoju umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i cyfrowej pedagogiki u osób przygotowujących się do zawodu nauczyciela.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://itelab.eun.org/documents/452109/4263479/D2.2.3+Final+ITE+Monitoring+Report+2019+vfinal/b740514d-f63b-4857-af28-5313eb186324
Autor:
Roger Blamire, Dorothy Cassells
Wydawca:
ITELab Consortium
Rok wydania:
2019
Typ zasobu:
raport z badań, raport ekspercki
Język:
angielski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja