KONKLUZJE RADY W SPRAWIE ROLI WCZESNEJ EDUKACJI I KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO W STYMULOWANIU KREATYWNOŚCI, INNOWACYJNOŚCI I KOMPETENCJI CYFROWYCH

Opublikowano:

Edukacja stanowi bardzo ważny element kształtowania człowieka, formuje charakter, uczy zachowań, przygotowuje do życia w społeczeństwie, pomaga w zdobywaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych w codziennym życiu, wspiera całościowy rozwój człowieka. Pieczę nad kształtem edukacji sprawują instytucje, które czuwają one nad tym, aby programy, metody i formy kształcenia do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości szkolnej. Publikowany dokument zawiera konkluzje Rady Parlamentu Europejskiego w sprawie roli wczesnej edukacji i kształcenia podstawowego w stymulowaniu kreatywności, innowacyjności i kompetencji cyfrowych. Zalecenia skierowane są do instytucji kształcących zarówno nauczycieli i instytucji szkolących specjalistów z dziedziny wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi oraz instytucji zajmujących się doskonaleniem zawodowym jak i samych nauczycieli i specjalistów z dziedziny wczesnej edukacji do dopasowywania swoich programów do potrzeb zmieniającego się środowiska i integrowania technologii i innowacji w proces dydaktyczny.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG0527(04)&from=EN
Autor:
Rada Europejska, Rada Unii Europeskiej
Wydawca:
Rada Unii Europejskiej
Rok wydania:
2015
Miejsce wydania:
Bruksela, Belgia
Typ zasobu:
dokument Komisji Europejskiej
Język:
polski, angielski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja