ZALECENIE RADY Z DNIA 22 MAJA 2018 R. W SPRAWIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W PROCESIE UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Opublikowano:

Kompetencje to predyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, które umożliwiają realizację powierzonych zadań w określonym standardzie. Dziś umiejętność wykorzystania technologii jest jedną z kluczowych kompetencji umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-gospodarczym. W dobie dynamicznych zmian i ekspansji technologii, której nie można nie zauważyć konieczność kształcenia, podnoszenia i doskonalenia kompetencji stała się jednym z priorytetowych zadań edukacji. Mając na uwadze dobro obywateli Parlament Europejski i Rada Uni Europejskiej na wniosek Komisji Europejskiej przygotowała zalecenia w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Zalecenia określają ramy współpracy w dziedzinie polityki dotyczącej kształcenia. Przyjęte zalecenia nakładają na państwa członkowskie UE obowiązek wspierania i podnoszenia kompetencji oraz zapewnienia wsparcia w podejmowaniu działań zmierzających do osiągnięcia uzgodnionych celów.

Identyfikator dokumentu cyfrowego:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=en
Wydawca:
Rada Unii Europejskiej
Rok wydania:
2018
Miejsce wydania:
Bruksela
Typ zasobu:
Zalecenie Rady Europejskiej
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja