RAMY KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA KONSUMENTÓW

Opublikowano:

Otwarty i szeroki dostęp do towarów i usług internetowych jest jednym z celów Komisji Europejskiej, dbającej o jednolity dostęp do rynku cyfrowego dla wszystkich obywateli. Prezentowany materiał zawiera europejskie ramy kompetencji cyfrowych dla konsumentów, inaczej „DigCompConsumers”, które stanowią ramy odniesienia regulujące prace na rzecz poprawy kompetencji cyfrowych konsumentów. Publikacja jest sprawozdaniem naukowym mającym stanowić wsparcie dla działań na rzecz podnoszenia jakości życia obywateli oraz proces kształtowania polityki europejskiej. Wskazanie ram kompetencji cyfrowych dla konsumentów jest określeniem kompetencji, których konsument potrzebuje, aby mógł aktywnie, bezpiecznie i asertywnie funkcjonować na rynku cyfrowym. Prezentowany dokument jest pierwszą wersją ram odniesienia kompetencji cyfrowych dla konsumentów. Sprawozdanie ma charakter teoretyczny i pojęciowy. Autorzy żywią nadzieją, że doświadczenia i praktyki na etapie realizacji celów będą modyfikowane i dostosowywane do potrzeb a podejmowane działania w ramach wytyczonych ram przyczynią się do sukcesywnego podnoszenia umiejętności cyfrowych obywateli, a co za tym idzie większego zaangażowania i udziału w codziennym życiu w społeczeństwie cyfrowym i w gospodarce cyfrowej.

ISSN:
1831-9424
Identyfikator dokumentu cyfrowego:
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103155/lfna28133pln.pdf, 10.2791/678849
Autor:
Anusca Ferrari, Barbara Brečko
Wydawca:
Ośrodek Naukowy JRC - Wspólne Centrum Badawcze
Rok wydania:
2016
Miejsce wydania:
Luksemburg
Typ zasobu:
komunikat Komisji Europejskiej
Język:
polski
ISBN:
978-92-79-65740-5
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja