TRANSFORMACJA CYFROWA SYSTEMU OŚWIATY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Opublikowano:

Technologie cyfrowe są dziś nieodłącznym elementem rzeczywistości. Odpowiednio wykorzystywane wspierają różne dziedziny gospodarki, podnoszą efektywność działań i otwierają nowe perspektywy rozwoju. Tempo zmian jakie zachodzą w związku z ekspansją technologii zmieniło codzienne życie człowieka i podejście do procesu kształcenia. Komputer podłączony do Internetu stał się narzędziem komunikacji, a kształcenie i podnoszenie kompetencji cyfrowych priorytetowym zadaniem edukacji. Publikowany raport, opracowany na podstawie badania "Szkoła kompetencji 2030 – wyzwania systemu oświaty w Wodzisławiu Śląskim" obrazuje poziom przygotowania szkół podstawowych do transformacji cyfrowej systemu oświaty, realizowanej w ramach tworzonej Strategii Rozwoju Edukacji w Wodzisławiu Śląskim. W publikacji dokonano analizy sytuacji, z jaką mierzą się współczesne szkoły w dobie pandemii związanej z dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID -19 i koniecznością zmiany form i metod kształcenia. Ocenie poddano poziom przygotowania kadry pedagogicznej do realizacji procesu kształcenia w formie zdalnej, aktywność cyfrową jaką wykazują nauczyciele w pracy pedagogicznej oraz poziom wyposażenia placówek w narzędzia cyfrowe wspierające dydaktykę i umożliwiające efektywną realizację zadań szkoły w zmienionej rzeczywistości.

Autor:
Krzysztof Głomb
Wydawca:
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
Rok wydania:
2020
Miejsce wydania:
Tarnów
Typ zasobu:
raport z badań
Język:
polski
Format:
pdf

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja