Biblioteka Cyfrowa

Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniej

Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniej

Współczesna szkoła stoi przed dużym wyzwaniem. Musi zmierzyć się z innowacjami jakie pojawiają się wraz z ekspansja nowoczesnych technologii, które od kilkunastu lat kształtują wiele obszarów aktywności człowieka. W prezentowanej publikacji podjęto próbę wskazania czynników i metod umożliwiających dopasowanie systemu kształcenia do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości oraz podniesienie skuteczn...

Programowanie z eTwinning

Programowanie z eTwinning

Zmieniająca się cyfrowo rzeczywistość wymaga umiejętności ciągłego, systematycznego dostosowywania się do panujących realiów. Kompetencje w zakresie TIK stały się jednymi z kluczowych we współczesnym świecie. Już od wczesnych lat dziecięcych przygotowuje się człowieka do edukacji całożyciowej, która umożliwi sprawne funkcjonowanie w zmieniającej się rzeczywistości. W publikacji dokonano prezentacj...

Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach w Europie.

Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach w Europie.

Edukacja ma za zadanie wspierać ucznia w dążeniu do zdobywania wiedzy i umiejętności w taki sposób, aby każdy miał możliwość rozwoju potencjału swoich możliwości. W dobie łatwego dostępu do informacji zadanie to wydaje się być niezwykle proste. Łatwy i szybki dostęp do różnego rodzaju źródeł internetowych, stanowiących kopalnię informacji i stwarza wrażanie, że możliwości w zakresie kształcenia są...

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji muzycznej XXI wieku

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji muzycznej XXI wieku

Nowoczesne technologie towarzyszą współczesnemu człowiekowi na co dzień. Są elementem otaczającej go rzeczywistości. Narzędzia cyfrowe znajdują zastosowanie w wielu obszarach aktywności, ułatwiając, usprawniając i uatrakcyjniając wiele podejmowanych działań. Zmiany jakie wprowadza ekspansja technologii nie ominęły edukacji, obszaru, który w oczach wielu postrzegany był do niedawna jako tradycyjny ...

Digital Skillls for the UK Economy. A report by ECORYS UK

Digital Skillls for the UK Economy. A report by ECORYS UK

Kompetencje cyfrowe determinują sposób funkcjonowania człowieka i jakość jego życia. Brak umiejętności w zakresie TIK coraz częściej prowadzi do zjawiska wykluczenia cyfrowego, które pogłębiając się stawia człowieka poza marginesem życia społeczno-gospodarczego. W prezentowanej publikacji dokonano analizy badania określającego popyt i podaż w zakresie umiejętności cyfrowych wśród społeczeństwa Wie...

Młodzi internauci - od paradygmatu ryzyka do paradygmatu szans

Młodzi internauci - od paradygmatu ryzyka do paradygmatu szans

Nowoczesne technologie zmieniają się w szybkim tempie. Człowiek urodzony przed epoką cyfrową chcąc sprostać wymaganiom jakie stawia przed nim postęp cywilizacyjny musi systematycznie kształcić i rozwijać kompetencje w tym zakresie. Zdecydowanie inaczej zdobycze technologii wykorzystuje pokolenie cyfrowych tubylców, ludzi urodzonych i wychowywanych w czasach dynamicznego rozwoju TIK. Młodzi przyjmu...

Tiki dla metodyki, czyli narzędzia cyfrowe w szkole podstawowejopis dobrej praktyki

Tiki dla metodyki, czyli narzędzia cyfrowe w szkole podstawowej

Małgorzata Budzik

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Cyfrowe technologie są stałym elementem współczesnej rzeczywistości. Towarzyszą człowiekowi od wczesnych lat dziecięcych, współtworząc środowisko w jakim funkcjonuje. Kształcenie podnoszenie i doskonalenie kompetencji związanych ze świadomym, refleksyjnym wykorzystaniem technologii w codziennym życiu jest priorytetem współczesnej edukacji. W publikacji dokonano prezentacji projektu realizowanego w...

Measuring digital skills: from digital skills to tangible

Measuring digital skills: from digital skills to tangible

W Wielkiej Brytanii i całej Europie opracowano wiele polityk mających na celu poprawę dostępności  Internetu oraz kompetencji cyfrowych, aby zapewnić powszechne i pełne uczestnictwo we wszystkich aspektach społeczeństwa informacyjnego. W tym samym czasie zrealizowano wiele prac badawczych, które doprowadziły do ​​szczegółowej wiedzy o tym, kto jest, a kto nie jest włączony cyfrowo. Ponieważ Intern...

ePractice Digital Literacy Workshop on Digital Competences for Social Inclusion Actors and Intermediaries Brussels, 12 October 2010: Workshop Report

ePractice Digital Literacy Workshop on Digital Competences for Social Inclusion Actors and Intermediaries Brussels, 12 October 2010: Workshop Report

Niniejszy raport opisuje prezentacje, dyskusje i konkluzje dotyczące warsztatów "Digital Competences for Social Inclusion Actors and Intermediaries" zorganizowanych w ramach działań pod nazwą ePractice Digital Literacy (Bruksela, 12 października 2010 r.). Celem tych warsztatów było zidentyfikowanie dobrych praktyk i kryteriów sukcesu dotyczących szkoleń, zasobów i narzędzi służących rozwojowi tech...

Odwrócona lekcja - o pracy metodą flipped lesson

Odwrócona lekcja - o pracy metodą flipped lesson

Współczesny system szkolnictwa podlega procesowi zmian, które determinuje ekspansja cyfrowych technologii w codzienne życie człowieka. Proces kształcenia umiejętności cyfrowych stal się elementem edukacji, a kompetencje z zakresie TIK, jednymi z niezbędnych, umożliwiających aktywne funkcjonowanie w życiu społecznym. A prezentowanym artykule opisano innowacyjną metodę lekcji odwróconej w kontekście...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja