Biblioteka Cyfrowa

Jak zorganizować system edukacji, by kształcić w nim kompetencje przyszłości?

Jak zorganizować system edukacji, by kształcić w nim kompetencje przyszłości?

Jędrzej Witkowski

Szkoła dla innowatora to projekt, który wspiera placówki oświatowe w rozwijaniu kompetencji przyszłości u uczniów, nauczycieli i dyrektorów. Publikowane opracowanie zawiera rekomendacje i wnioski z projektu. W materiale znalazły się odpowiedzi na  pytanie, jak zorganizować system edukacji, by kształcić w nim kompetencje przyszłości – kompetencje proinnowacyjne (współpracę, zarządzanie sobą, rozwią...

Skuteczność samoregulacji służących ochronie dzieci w telewizji i internecie

Skuteczność samoregulacji służących ochronie dzieci w telewizji i internecie

Środki masowego przekazu są elementem kultury masowej. Mają do nich nieograniczony dostęp niemal wszyscy członkowie społeczeństwa. Grupa odbiorców jest bardzo zróżnicowana pod względem wieku, dlatego ważna jest edukacja medialna i informacyjna, która przyczynić się ma do kształtowania kompetencji umożliwiających właściwe i świadome korzystanie z dostępnych treści. Krajowa Rady Radiofonii i Telewiz...

O potrzebie edukacji medialnej w Polsce

O potrzebie edukacji medialnej w Polsce

Polski Komitet do spraw UNESCO

Współczesna szkoła zmienia się, dopasowuje metody i narzędzia pracy do potrzeb zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Dziś społeczeństwo jest w dużej mierze społeczeństwem informacyjnym, w którym duże znaczenie odgrywa dostęp do informacji, dlatego edukacja medialna i kształcenie kompetencji cyfrowych stało się ważnym elementem procesu dydaktycznego. W publikacji poruszono wiele istotnych wątków...

The use of ICT by ESL teachers working with young learners during the early COVID-19 pandemic in Polandartykuł naukowy

The use of ICT by ESL teachers working with young learners during the early COVID-19 pandemic in Poland

Paulina Marchlik, Kamila Wichrowska, Ewelina Zubala

Springer Nature

COVID-19 zmienił sposób funkcjonowania placówek edukacyjnych. Zmiany dotknęły zarówno nauczycieli, uczniów jak i rodziców dzieci, które z dnia na dzień stanęły przed koniecznością realizowania obowiązku szkolnego w formie zdalnej. W publikowanym artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w Polsce podczas pierwszej fali pandemii, po zamknięciu większości placówek edukacyjnych. Wyniki badania ...

On the quality of quantitative instruments to measure digital competence in higher education: A systematic mapping studyartykuł naukowy

On the quality of quantitative instruments to measure digital competence in higher education: A systematic mapping study

Rafael Saltos Rivas, Rocío Serrano, Pavel Novoa-Hernández

plos.org

Kompetencje cyfrowe coraz częściej określane są mianem kompetencji kluczowych, umożliwiających aktywne uczestnictwo w społeczeństwie, determinujących jakość życia. Gospodarka zmienia się a trendy na światowych rynkach coraz częściej wyznaczają nowoczesne technologie, które aktywnie i dynamicznie wkraczają w kolejne obszary aktywności człowieka. Ważne jest aby umiejętności człowieka były dopasowane...

Promising practices for equitable remote learning. Emerging lessons from COVID-19 education responses in 127 countriesbroszura

Promising practices for equitable remote learning. Emerging lessons from COVID-19 education responses in 127 countries

Suguru Mizunoya, Thomas Dreesen, Spogmai Akseer, Matt Brossard, Pragya Dewani, Juan-Pablo Giraldoi, Akito Kamei, Suguru Mizunoyai, Javier Santiago Ortiz

UNICEF

Pandemia wywarła duży wpływ na sposób funkcjonowania wielu Państw. W celu ograniczenia negatywnych skutków jakie niósł rozprzestrzeniający się dynamicznie wirus zamknięto szkoły, zakłady pracy, instytucje, placówki kultury. Aktywność ludzka została przeniesiona do przestrzeni wirtualnej, która umożliwiała realizację codziennych obowiązków. Publikacja zawiera dane z badań, które pokazują jak system...

Jak rozwiązać problem luki w umiejętnościach ery cyfrowej

Jak rozwiązać problem luki w umiejętnościach ery cyfrowej

DigitalPoland Foundation

Umiejętności cyfrowe determinują współcześnie jakość życia człowieka, cyfryzacja jest elementem zmieniającej się rzeczywistości a rozwój gospodarczy kształtuje rynek ICT. W publikowanym raporcie dokonano analizy potrzeb wynikających z cyfryzacji rynku w korelacji do umiejętności jakie posiadają ludzie w wieku produkcyjnym. Raport ma dać odpowiedź na pytania dotyczące poziomu kompetencji, określić ...

Home-school communication on children’s digital skills development. Based on interviews with experts from the education sectorraport z badań

Home-school communication on children’s digital skills development. Based on interviews with experts from the education sector

Verónica Donoso, Nike Retzmann, Leen d’Haenens, Mai Beilmann, Signe Opermann, Veronika Kalmus

KU Leuven

Kształcenie kompetencji cyfrowych jest jednym z elementów edukacji, na który szkoły kładą duży nacisk. Wraz z pojawieniem się pandemii COVID-19 zmienił się sposób kształcenia i poziom umiejętności cyfrowych zaczął odgrywać znaczącą rolę. W publikowanym raporcie zawarto opinie i poglądy ekspertów na temat poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, wskazano w nim najistotniejsze problemy z jakimi boryka...

Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19

Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19

Nowoczesne technologie są elementem zmieniającej się rzeczywistości i na stałe wpisały się w codzienność każdego z nas. Trudno wyobrazić sobie dziś dzień bez dostępu narzędzi podłączonych do sieci. Pandemia COVID-19 przyspieszyła wdrażanie nowoczesnych technologii i postawiła przed koniecznością korzystania z nich tych, którzy na zmianę sposobu funkcjonowania nie byli jeszcze gotowi. W publikacji ...

DIGITAL INDIA INITIATIVES AND ONLINE EDUCATION SYSTEM IN INDIA AMIDST COVID 19 PANDEMICartykuł naukowy

DIGITAL INDIA INITIATIVES AND ONLINE EDUCATION SYSTEM IN INDIA AMIDST COVID 19 PANDEMIC

Anil Kumar Biswas

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Szkoła wraz z pojawieniem się pandemii wywołanej dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 musiała zmienić sposób realizacji procesu kształcenia. Tradycyjny system klasowo-lekcyjny został zastąpiony nowoczesną formą edukacji - online, która umożliwiła realizację nauki w zmienionych poprzez pandemię warunkach. W publikacji omówiono sposób realizacji zadań szkoły w czasach epidemii w India...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja