Biblioteka Cyfrowa

Guidelines on Exploring and Adapting Learning Spaces in Schools

Guidelines on Exploring and Adapting Learning Spaces in Schools

Szkoła mierzy się dziś z wieloma wyzwaniami, musi dopasować metody i narzędzia pracy do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. W publikowanym materiale dokonano oceny potrzeb i oczekiwań związanych z dopasowaniem przestrzeni edukacyjnej do współczesnych wymagań oraz omówiono korzyści wynikające z adaptacji przestrzeni do nauki. Wskazano kluczowe problemy, z którymi borykają się szkoły i dyrektor...

Digital Skills Insights 2019

Digital Skills Insights 2019

Technologie są stałym elementem współczesności, towarzyszą człowiekowi w pracy, nauce i rozrywce. Wielu nie zdaje sobie sprawy jak istotną rolę odgrywają w życiu. Digital Skills Insights 2019, koncentruje się na istotnych tematach związanych z rozwijaniem zdolności i umiejętności cyfrowych,  ważnych w kontekście działań podejmowanych na co dzień, zarówno obecnie jak i w przyszłości w cyfrowym środ...

Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej. Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego

Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej. Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego

Przez ostatnie lata obserwowaliśmy dynamiczny rozwój światowych gospodarek, dziś za przyczyną wirusa świat zwolnił. Pandemia, która dotknęła niemal wszystkie kraje wywołała kryzys gospodarczy, którego skutki trudno na obecną chwilę przewidzieć. Wpłynęła na  sposób funkcjonowania człowieka i gospodarki, wywołała strach przed uratą zdrowia i pracy oraz obawy o ekonomiczne następstwa aktualnej sytuac...

Polskie uczelnie w czasie pandemii

Polskie uczelnie w czasie pandemii

Pandemia wywołana pojawieniem się i dynamicznym rozprzestrzenianiem wirusa zmieniła sposób funkcjonowania ludzi. Ograniczenia epidemiczne jakie narzucił rząd na obywateli sprawiły, że dużą część działalności, w tym edukacyjną przeniesiono do przestrzeni wirtualnej. Nauka online stała się faktem, z którym zmierzyć musieli się zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Narzędzia technologii cyfrowej stały...

Education – Relationships – Play. Multifaceted Aspects of the Internet and Child and Youth Online Safety

Education – Relationships – Play. Multifaceted Aspects of the Internet and Child and Youth Online Safety

Nowoczesne technologie są dziś elementem świata, w którym funkcjonuje człowiek. Narzędzia cyfrowe trafiają w ręce coraz szerszej grupy użytkowników i coraz bardziej rozszerza się przedział wiekowy osób, dla których technologie stają się narzędziami codziennego użytku. Z uwagi na to, iż młodzi ludzie mają swoje pierwsze doświadczenia online w coraz młodszym wieku, rodzice i wychowawcy tej grupy uży...

14. Edukacja medialna w podstawie programowej Grzegorz D. Stunża

14. Edukacja medialna w podstawie programowej Grzegorz D. Stunża

Transformacja cyfrowa jakiej doświadcza świat sprawiła, że kształcenie, doskonalenie i podnoszenie umiejętności w dziedzinie nowych mediów stało się koniecznością. System oświaty wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społeczno-gospodarczym zaczął dopasowywać podstawę programową kształcenia ogólnego i rozbudowywać ją o edukację medialną, która umożliwi rozwijanie u uczniów kompetencji cyfrow...

How Do First Year University Students Use ICT in Their Leisure Time and for Learning Purposes?

How Do First Year University Students Use ICT in Their Leisure Time and for Learning Purposes?

Nowoczesne technologie są dziś częścią codziennego życia człowieka. Towarzyszą pracy, nauce i rozrywce. W publikowanym materiale dokonano analizy wpływu technologii na sposób zdobywania wiedzy i umiejętności i sposób spędzania czasu przeznaczonego na odpoczynek przez studentów pierwszego roku studiów. Autorzy podjęli próbę oceny możliwości wykorzystania sieci społecznościowych i nowych urządzeń mo...

Hard Skills, Soft Skills In INDUSTRY 4.0

Hard Skills, Soft Skills In INDUSTRY 4.0

Świat zmienia się nieustanne a pojawienie się nowoczesnych technologii sprawiło, że zmieniła się zasadniczo dynamika tych zmian. Wraz z ekspansją technologii w codzienne życie człowieka tempo procesu rozwoju społeczno-gospodarczego stało się coraz szybsze. Autor prezentacji pokazał proces ewolucji jaki zachodził na przestrzeni lat, wskazał kolejne etapy rewolucji przemysłowej i omówił pozytywne i ...

The impact of ICT on job quality: evidence from 12 job profiles

The impact of ICT on job quality: evidence from 12 job profiles

Nowoczesne technologie są nieodzownym elementem życia człowieka. Ułatwiają pracę, wspomagają naukę i towarzyszą rozrywce. Wpływają w sposób pośredni na rozwój człowieka i gospodarek. Coraz więcej branż wykorzystuje technologie jako uzupełnienie tradycyjnych metod pracy i coraz częściej człowiek wspomaga pracę cyfrowymi narzędziami. W niniejszym raporcie przedstawiono 12 profili zawodowych ilustruj...

Szkodliwe treści w internecie. Nie akceptuję, reaguję! - Poradnik dla rodziców

Szkodliwe treści w internecie. Nie akceptuję, reaguję! - Poradnik dla rodziców

Internet to współczesne medium, które zawładnęło czasem człowieka. Z dnia na dzień wydłuża się czas, który użytkownicy poświęcają na aktywność w sieci, obniża się również wiek, w jakim rozpoczynają swoja przygodę z technologią. Rodzice stają przed nowymi wyzwaniami, z którymi z uwagi na ograniczenia kompetencyjne nie potrafią sobie jeszcze radzić. Poradnik przygotowany w ramach kampanii „Nie zagub...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja