Biblioteka Cyfrowa

Edukacja przyszłości. Raport

Edukacja przyszłości. Raport

Współczesna edukacja mierzy się z wieloma zmianami. Działania edukacyjne podejmowane zarówno przez uczniów jak i edukatorów muszą być dopasowane do wymagań jakie niesie rzeczywistość. W publikacji dokonano analizy zagadnień związanych z edukacją i jej formą oraz strategiami, jakie należy podejmować w ramach zmian. Wskazano kompetencje i umiejętności konieczne we współczesnym świecie i określono ro...

Nauczanie zdalne w Polsce

Nauczanie zdalne w Polsce

Pandemia wprowadziła duże zmiany w systemie oświaty. Z dnia na dzień przeniesiono proces kształcenia z tradycyjnej przestrzeni szkolnej do przestrzeni wirtualnej. Ani szkoła ani uczniowie nie byli w pełni przygotowani na taką sytuację. W publikowanym raporcie dokonano analizy sytuacji z jaką mierzyć się muszą uczniowie, rodzice i nauczyciele. Wyniki obrazują stopień przygotowania kadry pedagogiczn...

Raport z badania: „Kształcenie na odległość oczami dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców”raport z badań

Raport z badania: „Kształcenie na odległość oczami dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców”

Krystyna Dynowska-Chmielewska, Łukasz Cieślik, Katarzyna Sekścińska, Agata Trzcińska, Krzysztof Gurba, Jerzy Lackowski, Piotr Długosz, Malwina Dankiewicz-Berger, Mateusz Muchacki

Centrum Polityk Publicznych

Kształcenie na odległość stało się faktem, z którym mierzą się wszyscy, którzy biorą udział w procesie dydaktycznym. Publikowany raport zawiera wyniki badań prowadzonych wśród czterech grup badawczych, czyli kadry pedagogicznej, dyrektorów, uczniów i rodziców. Pokazuje jak postrzegana jest edukacja zdalna, jak kształtują się kompetencje badanych umożliwiające realizację zadań szkoły online i kieru...

CyberParks as a New Context for Smart Education: Theoretical Background, Assumptions, and Pre-service Teachers’ Rating

CyberParks as a New Context for Smart Education: Theoretical Background, Assumptions, and Pre-service Teachers’ Rating

Nowoczesne technologie zmieniają codzienne życie ludzi, a ich ekspansja sprawia, że tempo zmian jest coraz większe. Zmiany nie omijają tradycyjnych obszarów, takich jak edukacja. Wraz z rozwojem technologii pojawiają się nowe koncepcje kształcenia i rozszerza się baza narzędzi dydaktycznych. W publikacji dokonano analizy nowego konceptu, jakim są CyberParki, innowacyjne rozwiązania edukacyjne opar...

The impact of COVID-19 on education - Insights from Education at a Glance 2020

The impact of COVID-19 on education - Insights from Education at a Glance 2020

Wirus, z którym walczy dziś niemal cały świat wywołał duże zamieszanie na rynkach gospodarczych i w życiu ludzi. Nikt nie przypuszczał, że w czasach otwartego dostępu do informacji, szerokiej gamy usług medycznych i świadomości ludzi w zakresie higieny i bezpieczeństwa warunkującego zdrowie wybuchnie pandemia, z którą nie potrafią poradzić sobie nawet wysoko rozwinięte kraje. W publikowanym materi...

Smartfony w szkole. Ustalamy reguły gry.

Smartfony w szkole. Ustalamy reguły gry.

Miniaturyzacja i cyfryzacja sprawiły, że narzędzia cyfrowe, które otwierają nieograniczone możliwości kontaktów międzyludzkich są dziś urządzeniami codziennego użytku, które zmieszczą się w dłoni dziecka. Większość rodziców wyposaża dzieci w smartfony już na wczesnym etapie dzieciństwa, tłumacząc się najczęściej względami bezpieczeństwa. Autorzy projektu opracowanego przez  Instytutu  Badań  Eduka...

Poradnik dla nauczycieli – PR-EDU-01 – bezpieczne korzystanie z platform do zdalnej edukacji (Kwiecień 2020)poradnik

Poradnik dla nauczycieli – PR-EDU-01 – bezpieczne korzystanie z platform do zdalnej edukacji (Kwiecień 2020)

Ministerstwo Cyfryzacji

Edukacja zdalna stała się faktem, z którym musieli zmierzyć się nauczyciele, uczniowie i rodzice. Z dnia na dzień proces kształcenia został przeniesiony z tradycyjnego środowiska szkolnego do przestrzeni wirtualnej. Sytuacja ta przysporzyła wielu problemów tym, którzy z różnych przyczyn nie byli w pełni przygotowani do pracy online. Ministerstwo Cyfryzacji opracowało poradnik, który ma wspomóc nau...

Innovation in Initial Teacher Education:  EVIDENCE FROM THE ITELab PROJECT

Innovation in Initial Teacher Education: EVIDENCE FROM THE ITELab PROJECT

Edukacja musi mierzyć się dziś z wieloma wyzwaniami, przed którymi stanęła nagle i niespodziewanie. Pandemia z jaką boryka się świat wymusiła wprowadzenie zmian, na które zarówno ludzie jak i instytucje nie były w pełni przygotowane.  Cyfryzacja wielu obszarów życia człowieka zmieniła sposób funkcjonowania i jakość życia tych, którzy nie potrafią nadążyć za zmianami. Zmiany w sposobie funkcjonowan...

OECD Multilingual Summaries: TALIS 2018 Results (Volume I) Teachers and School Leaders as Lifelong Learners

OECD Multilingual Summaries: TALIS 2018 Results (Volume I) Teachers and School Leaders as Lifelong Learners

Międzynarodowe badanie OECD dotyczące nauczania i uczenia się (TALIS) to największe międzynarodowe badanie, skierowane do nauczycieli i dyrektorów szkół, w którym ocenie poddaje się warunki pracy i środowiska uczenia się. Oceny dokonuje się w oparciu o pięć filarów takich jak wiedza i umiejętności wymagane do nauczania, prestiż zawodu i jego postrzeganie, możliwości rozwoju, kultura współpracy wśr...

CROSSCUT. Badanie sytuacyjne – efekt realizacji projektu. Output 1.

CROSSCUT. Badanie sytuacyjne – efekt realizacji projektu. Output 1.

CROSSCUT to międzynarodowy projekt finansowany z funduszy ERASMUS+ i koordynowany przez francuski Centre International d’Études Pédagogiques. Ma na celu stworzenie narzędzi wspierających wdrożenie i upowszechnianie nauczania międzyprzedmiotowego w szkołach. W publikacji zdefiniowano nauczanie międzyprzedmiotowe oraz przedstawiono wyniki badania sytuacyjnego prowadzonego w ramach projektu, które ob...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja