Biblioteka Cyfrowa

One-size does not fit all: Towards an adaptive model to develop preservice teachers’ digital competencies

One-size does not fit all: Towards an adaptive model to develop preservice teachers’ digital competencies

Nowoczesne technologie zmieniły świat oraz podejście do pracy i nauki. Narzędzia cyfrowe wspierają wiele podejmowanych przez człowieka działań, są coraz bardziej dostępne i coraz szersze grono użytkowników wykorzystuje technologię i możliwości z nią związane na co dzień. W publikacji dokonano analizy szans jakie rozwój technologii otworzył przed systemem oświaty i kadrą pedagogiczną. Omówiono stra...

Learning in a Pandemic: Closing the digital skills gap during COVID-19

Learning in a Pandemic: Closing the digital skills gap during COVID-19

Pandemia, z którą mierzy się dziś niemal cały świat wprowadziła wiele zamieszania w gospodarkach krajów i codziennym życiu obywateli. Izolacja społeczeństwa stała się koniecznością i faktem, przed którym stanęli niemal wszyscy ludzie. Zamknięcie szkół, instytucji, zakładów pracy i miejsc rekreacji wymusiło potrzebę dopasowania się do zmian i przeniesienia wielu aktywności do przestrzeni wirtualnej...

2nd Survey of Schools: ICT in Education. Technical Report

2nd Survey of Schools: ICT in Education. Technical Report

Edukacja systematycznie mierzy się z wyzwaniami jakie stawia przed nią rozwój technologiczny. Nowoczesne narzędzia dydaktyczne usprawniają pracę a systematycznie podnoszone kompetencje cyfrowe zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli pozwalają na wprowadzanie zmian zarówno w formach jak i metodach pracy lekcyjnej. Niniejsza publikacja zawiera analizę postępów w zakresie wdrażania i wykorzystania IC...

Lighthouse Keepers of Digital Poland of Equal Opportunities – information about nation-wide educational program

Lighthouse Keepers of Digital Poland of Equal Opportunities – information about nation-wide educational program

Nowoczesne technologie są dziś elementem rzeczywistości, w której funkcjonuje człowiek. Edukacja w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, umożliwiających aktywne uczestnictwo w zmieniającym się cyfrowo środowisku jest elementem procesu kształcenia warunkującym godne i pełne życie. W szczególnie trudnej sytuacji są dziś osoby starsze, które urodziły się i wychowały przed epoką cyfrową. To do nich...

The digital transformation of education: connecting schools, empowering learners

The digital transformation of education: connecting schools, empowering learners

Żyjemy w świecie zmian, które determinuje postęp technologiczny i dynamiczna cyfryzacja kolejnych obszarów w jakich funkcjonuje człowiek. Nowoczesne narzędzia ułatwiają pracę, uatrakcyjniają naukę i otwierają szeroki dostęp do różnego rodzaju rozrywek. Internet otworzył wiele możliwości, o których jeszcze niedawno nikt nie słyszał. Osoby, które z różnych względów nie mają dostępu do sieci dotyka p...

Kompetencje cyfrowe i nauczanie zdalne w Unii Europejskiejraport ekspercki

Kompetencje cyfrowe i nauczanie zdalne w Unii Europejskiej

Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Cyfryzacja jest dziś elementem rzeczywistości, która zmienia się dynamicznie wraz z rozwojem nowoczesnych technologii. Cyfrowe narzędzia stały się narzędziami codziennego użytku, ułatwiają pracę, towarzyszą rozrywkom a w edukacji mają wspomagać nauczanie, zwiększać jego efektywność i poprawiać jakość. W dobie pandemii mają również umożliwiać realizację obowiązku szkolnego, którego nie można realiz...

Edukacja zdalna w czasie pandemii. Edycja II

Edukacja zdalna w czasie pandemii. Edycja II

Edukacja zdalna od kilku miesięcy jest główną formą przekazu wiedzy, informacji i umiejętności. Już od pierwszych dni po wprowadzeniu ograniczeń epidemicznych i zamknięciu szkół, kształcenie na odległość zaczęło budzić wiele kontrowersji. Byli i są zwolennicy i przeciwnicy takiej formy prowadzenia lekcji, jednak niezależnie od opinii nauka zdalna stała się faktem i na obecną chwilę umożliwia reali...

Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?

Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?

Świat nieustannie mienia się a z roku na rok technologie cyfrowe odgrywają większą rolę w życiu człowieka i sposobie funkcjonowania gospodarki. Nowoczesne narzędzia ułatwiają i usprawniają pracę i naukę, są też nieodzownym elementem zapewniającym rozrywkę. Dziś w czasach pandemii udział innowacji w życiu ludzi nabrał jeszcze większego znaczenia ponieważ umożliwiły one zapewnienie płynności gospoda...

ySkills: Report on Interviews with Experts on Digital Skills in Schools and on the Labour Market

ySkills: Report on Interviews with Experts on Digital Skills in Schools and on the Labour Market

Kształcenie kompetencji cyfrowych jest dziś, w dobie ekspansji technologii w codzienne życie człowieka kluczowym elementem edukacji. Priorytetem jest dążenie do doskonalenia umiejętności, które umożliwiają efektywne wykorzystanie narzędzi cyfrowych do zaspokajania potrzeb, kreowanych przez cyfryzację kolejnych obszarów działalności człowieka. Niniejszy raport prezentuje wyniki badań dotyczących ko...

KOMPETENCJE 4.0 Część 2: Edukacja dla Przemysłu 4.0 - wyzwania dla Polski

KOMPETENCJE 4.0 Część 2: Edukacja dla Przemysłu 4.0 - wyzwania dla Polski

System oświaty stoi dziś przed wieloma wyzwaniami jakie niesie transformacja cyfrowa i globalizacja. Technologie cyfrowe odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu środowiska pracy i nauki, konieczne jest więc monitorowanie stanu edukacji i analiza jej wpływu na proces kształcenia kompetencji przyszłości. W publikowanym raporcie dokonano oceny umiejętności cyfrowych Polaków i analizy możliwości ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja