Biblioteka Cyfrowa

Robotyka w klasach 4-6 i 7-8. Zabawa i programowanie

Robotyka w klasach 4-6 i 7-8. Zabawa i programowanie

Urządzenia cyfrowe są dziś narzędziami codziennego użytku, troska o rozwój dzieci w cyfrowym świecie jest tematem priorytetowym współczesnych edukatorów. Konieczne jest wdrażanie edukacji informatycznej od najmłodszych lat, aby umożliwić dziecku płynny rozwój w zakresie nowoczesnych technologii dostosowany do wieku i możliwości. Autor artykułu pokazuje jak poprzez zabawę i eksperymenty bez użycia ...

"Cyfrowa Szkoła" - szansa, czy zagrożenie dla edukacji

"Cyfrowa Szkoła" - szansa, czy zagrożenie dla edukacji

Polska oświata poddawana jest procesowi ciągłych zmian. Tworzone są nowe programy, wdrażane narzędzia. Zmiany dotyczą treści, metod i form kształcenia. Edukacja dostosowuje się do wymagań współczesności. Rząd, mając na celu wsparcie instytucji oświatowych w działaniach na rzecz rozwoju szkolnictwa, przygotował program „Cyfrowa Szkoła”, mający w swoim założeniu rozwijanie kompetencji uczniów, przyg...

Generacja Z od A do Z Rola nowych technologii w nauce i rozwoju dzieci w wieku 6-12 lat

Generacja Z od A do Z Rola nowych technologii w nauce i rozwoju dzieci w wieku 6-12 lat

Każda dziedzina życia współczesnego człowieka ulega ewolucji, zmieniają się narzędzia, technologie, warunki w jakich zmiany zachodzą . Oświata jest jednym z tych obszarów, w którym proces dokonuje się sukcesywnie już od kilku lat. Kierunki tych zmian wyznaczane są przez koncepcje edukacyjne, wprowadzane poprzez kolejne reformy oświaty oraz warunkowane zmianami technicznymi jakich dokonuje się w za...

Systemowe wsparcie dla cyfrowej transformacji gospodarczej.

Systemowe wsparcie dla cyfrowej transformacji gospodarczej.

Ministerstwo Cyfryzacji, Rada do Spraw Cyfryzacji, Zespół: Edukacja Cyfrowa

Rada do Spraw Cyfryzacji, to organ opiniodawczo-doradczy, działający przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji. Działa na podstawie art. 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114). Inicjuje ona działania na rzecz informatyzacji, rozwoju rynku technologii informatyczno-komunikacyjnych oraz rozwoj...

Proposition of the Informatics. Body of Knowledge

Proposition of the Informatics. Body of Knowledge

Ministerstwo Cyfryzacji, Rada do Spraw Cyfryzacji, Zespół: Edukacja Cyfrowa

Rada do Spraw Cyfryzacji to ciało doradcze, powołane w celu wspierania Ministerstwa Cyfryzacji wiedzą i doświadczeniem. Zadaniem Rady jest opiniowanie dokumentów strategicznych związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Prezentacja autorstwa prof. Jerzego Nawrockiego zatytułowana „Proposition of the Informatics – Body of Knowledge” („Założenia informatyki – zasób ...

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach

Prezentacja ukazuje podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017. Z uwagi na braki jakie dostrzec można wśród specjalizacji związanych z programowaniem, autorzy zwracają szczególna uwagę na konieczność rozwijania kompetencji informatycznych wśród dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. Przytaczają niepokojące dane przedstawione przez Komisję Europejską,...

Wychowanie fizyczne a nowoczesne technologie

Wychowanie fizyczne a nowoczesne technologie

Dzieci pokolenia sieci nie znają świata bez komputera. Nazywa się je „dziećmi sieci”, „pokoleniem pokolenie „kopiuj – wklej", "pokoleniem Google’a”. Ich życie często toczy się w wirtualnej rzeczywistości, równoległej do rzeczywistości, w której funkcjonuje pokolenie cyfrowych imigrantów, ludzi urodzonych przed epoka cyfrową. Możliwości jakie otwiera przed młodymi użytkownikami cyfrowy świat są duż...

Dokąd zmierza cyfrowa edukacja?artykuł naukowy

Dokąd zmierza cyfrowa edukacja?

Aleksander Piecuch

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Pokolenie sieci dorasta w otoczeniu nowoczesnych technologii. Na co dzień od wczesnych dziecięcych lat przebywa w otoczeniu mediów. W naturalny sposób przyjmuje i uczy się posługiwania kolejnymi cyfrowymi narzędziami. Fascynacja nowoczesnymi urządzeniami oraz możliwościami jakie daje modemu użytkownikowi rośnie wraz z wiekiem dziecka. Wyposażenie szkół w nowoczesne urządzenia umożliwiające i ułatw...

Edukacja cyfrowa dla przyszłościartykuł naukowy

Edukacja cyfrowa dla przyszłości

Tomasz Goban-Klas

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”

Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego zabiera głos po dyskusji na posiedzeniu Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” na temat „Edukacja w Polsce: Diagnoza, modele, prognozy”. Jego wypowiedź ukazała się w periodyku „Przyszłość. Świat-Europa-Polska” (nr 1 2013). Profesor Stawia pytania o przyszłość szkolnictwa wyższego wobec problemów demograficznych, ale przede wszys...

Niezbędnik Latarnika

Niezbędnik Latarnika

Latarnicy Polski Cyfrowej to lokalni liderzy, animatorzy edukacji cyfrowej osób z pokolenia 50+. Autorem pomysłu ruchu Latarników Polski Cyfrowej jest Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. Działalność Latarników realizowana jest w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans – wspólnej inicjatywy Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryza...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja