Biblioteka Cyfrowa

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach

Prezentacja ukazuje podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017. Z uwagi na braki jakie dostrzec można wśród specjalizacji związanych z programowaniem, autorzy zwracają szczególna uwagę na konieczność rozwijania kompetencji informatycznych wśród dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. Przytaczają niepokojące dane przedstawione przez Komisję Europejską,...

Sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Polsce w 2011 roku

Sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Polsce w 2011 roku

Niniejszy raport został przygotowany przez Stowarzyszenie Społeczeństwa Wiedzy na zlecenie Fundacji rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i w ramach programu Rozwoju Bibliotek. Celem raportu i badania jest analiza stanu i sposobu działania 5 wybranych sieci PIAP. Jednym z zadań było również określenie potencjału dla działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Polsce. Pr...

Alienacja i samotność w sieci vs grupowość i kapitał społeczny  w Internecie. Internet i jego wpływ na kontakty społeczne.artykuł naukowy

Alienacja i samotność w sieci vs grupowość i kapitał społeczny w Internecie. Internet i jego wpływ na kontakty społeczne.

Magdalena Szpunar

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Nowoczesne technologie otwierają przed użytkownikiem coraz to nowe możliwości. Współczesny człowiek większość swoich potrzeb realizuje w sieci. Internet stał się nową przestrzenią, do której przenosi wiele aktywności. Nowe media zastępują powoli wiele tradycyjnych, opartych na kontaktach bezpośrednich działań. Media cyfrowe nie służą dziś jedynie zdobywaniu informacji, czy poszerzaniu wiedzy. Akty...

Edukacja cyfrowa dla przyszłości

Edukacja cyfrowa dla przyszłości

Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”

Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego zabiera głos po dyskusji na posiedzeniu Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” na temat „Edukacja w Polsce: Diagnoza, modele, prognozy”. Jego wypowiedź ukazała się w periodyku „Przyszłość. Świat-Europa-Polska” (nr 1 2013). Profesor Stawia pytania o przyszłość szkolnictwa wyższego wobec problemów demograficznych, ale przede wszys...

Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów e-Umiejętności na XXI wiek: wkomunikat Komisji Europejskiej

Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów e-Umiejętności na XXI wiek: w

Komisja Wspólnot Europejskich

Komisja Wspólnot Europejskich

Strategia lizbońska na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia wskazała między innymi na dwa istotne elementy, kluczowe dla osiągnięcia założonych celów: innowacje oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). W 2003 roku powołane zostało do życia Europejskie Forum e-Umiejętności, które miało stać się platformą dla wymiany najlepszych praktyk i rozwiązań wypracowanych przez...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja