Biblioteka Cyfrowa

Digitalisation of Schools from the Perspective of Teachers’ Opinions and Experiences: The Frequency of ICT Use in Education ...artykuł naukowy

Digitalisation of Schools from the Perspective of Teachers’ Opinions and Experiences: The Frequency of ICT Use in Education ...

Łukasz Tomczyk, Michał Szyszka, Aneta Maria Kochanowicz

MDPI

Cyfryzacja jest elementem rozwoju cywilizacyjnego i dotyka coraz szerzej kolejnych obszarów społeczno-gospodarczych. Coraz dynamiczniej wkracza również w obszar edukacji, która do niedawna  opierała się na tradycyjnych narzędziach i metodach pracy.  Choć cyfryzacja edukacji stała się faktem wciąż budzi kontrowersje i ma zarówno zwolenników jak i przeciwników. W publikacji dokonano analizy postaw j...

Bring Your Own Device for Schools: Technical Advice for School Leaders and IT Administratorsporadnik, opis dobrej praktyki

Bring Your Own Device for Schools: Technical Advice for School Leaders and IT Administrators

Jill Attewell

European Schoolnet (EUN Partnership AISBL)

Współcześnie nowoczesne narzędzia technologii cyfrowej stały się elementem procesu kształcenia. Coraz częściej urządzenia cyfrowe zastępują tradycyjne narzędzia dydaktyczne i coraz szerszym zakresie są wykorzystywane w procesie nabywania i przekazywania wiedzy i umiejętności. W publikacji omówiono zagadnienia związane z udziałem technologii w procesie kształcenia, omówiono w  jaki sposób technolog...

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ A ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH UCZNIÓW I ICH RODZICÓW W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ – W KIERUNKU NOWEJ SZKOŁYartykuł naukowy

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ A ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH UCZNIÓW I ICH RODZICÓW W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ – W KIERUNKU NOWEJ SZKOŁY

Sylwia Jaskulska, Aneta Gop

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych

Pandemia zmieniła oblicze edukacji i wprowadziła wiele zmian w sposobie kształcenia. Zmieniły się metody i narzędzia pracy dydaktycznej. Czy ta sytuacja miała również wpływ na efekty kształcenia? Pytanie to zadaje sobie wielu tych, którym zależy na tym aby dzisiejsi uczniowie otrzymali wykształcenie i nabyli umiejętności, które umożliwią im pełne i efektywne życie w przyszłości. W niniejszej publi...

Teachers’ Digital Skills Readiness During COVID-19 Pandemicartykuł naukowy

Teachers’ Digital Skills Readiness During COVID-19 Pandemic

Maria Perifanou, Anastasios A Economides, Katerina Tzafilkou

International Association of Online Engineering

Nauczyciel,  to zawód wymagający od osób wykonywujących go kształcenia się przez całe życie zawodowe. W dzisiejszych czasach, kiedy pandemia zmieniła sposób dochodzenia do wiedzy i umiejętności wprowadzając  nowoczesne technologie jako narzędzia dydaktyczne, wielu nauczycieli stanęło przed trudnym wyzwaniem. W publikacji omówiono problemy z jakimi mierzą się nauczyciele realizujący proces kształce...

Młodzi w szkole. Raport z badańraport z badań

Młodzi w szkole. Raport z badań

Anna Dęboń, Robert Strzała, Elżbieta Nowak, Anna Cieplak

Stowarzyszenie dO!PAmina Lab

Obowiązek szkolny dotyczy członków społeczeństwa w wieku od 7 roku życia oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. To długi okres, w trakcie którego człowiek zdobywa podstawowe kompetencje, przygotowuje się do dorosłego życia i pracy. Stowarzyszenie dO!PAmina Lab przeprowadziło badania, które pokazują jaki uczniowie mają stosunek do placówek ośw...

Sektor IT. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiegoraport z badań, książka

Sektor IT. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego

Jan Strycharz, Anna Szczucka, Katarzyna Lisek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Uniwersytet Jagielloński

Branża IT jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Wraz z rozwojem technologii zmienia się gospodarka, rynek pracy i zapotrzebowanie na nowe umiejętności pracownicze. Publikowany raport zawiera wyniki pierwszej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego w sektorze IT. Badania prowadzone były we współpracy z Sektorową Radą do spraw Kompetencji IT i przyczyniły się do wypra...

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża usług rozwojowych. Raport podsumowujący I edycję badań realizowanych w latach 2020–2021raport z badań, książka

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża usług rozwojowych. Raport podsumowujący I edycję badań realizowanych w latach 2020–2021

Iwona Kania, Janusz Kornecki, Anna Łubińska, Monika Stec, Anna Szatanowska

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Publikowany raport zawiera wyniki badania pierwszej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego II w branży usług rozwojowych. Badania prowadzono od października 2020 r. do listopada 2021 r. Obrazują one trendy w branży, stan na dziś i kierunki rozwoju w branży usług rozwojowych. Badania pokazują aktualne zapotrzebowanie na kompetencje w tym zakresie i wpływ pandemii na sektor oraz wskazują na za...

Raport Końcowy. Badanie pracodawców z branży ICTraport z badań

Raport Końcowy. Badanie pracodawców z branży ICT

Maciej Maj, Joanna Jaworska, Oliwia Mazan

Ministerstwo Cyfryzacji, AI Tech Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych

Branża IT jest prężnie funkcjonującym działem gospodarki, który systematycznie rozrasta się i otwiera nowe możliwości. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających kompetencje na miarę potrzeb. Niniejszy raport jest częścią projektu, na który składają się badania stanu i zapotrzebowania na specjalistów ICT w Polsce, w szczególności w odniesieniu do ...

Raport Końcowy. Badanie potencjalnych kandydatów na studia projektu AI Techraport z badań

Raport Końcowy. Badanie potencjalnych kandydatów na studia projektu AI Tech

Maciej Maj, Joanna Jaworska, Justyna Wojtun

Ministerstwo Cyfryzacji, AI Tech Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych

Nowoczesne narzędzia są elementem współczesnej rzeczywistości. Wraz z rozwojem technologii cyfrowych rośnie potrzeba kształcenia i doskonalenia kompetencji umożliwiających aktywne i efektywne wykorzystanie ich w codziennym życiu. Publikowane badanie zostało zrealizowane w celu rozpoznania stanu, potrzeb i barier rynku z perspektywy uczelni predysponowanych do prowadzenia studiów projektu AI Tech. ...

Raport Końcowy. Badanie polskich uczelni wyższych prowadzących studia na kierunkach ICTraport z badań

Raport Końcowy. Badanie polskich uczelni wyższych prowadzących studia na kierunkach ICT

Maciej Maj, Joanna Jaworska

Ministerstwo Cyfryzacji, AI Tech Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych

Edukacja mierzy się współcześnie z wieloma wyzwaniami. Musi przygotować młodych, wchodzących w życie ludzi do pełnienia roli odpowiedzialnych, kompetentnych pracowników w przyszłości. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym zmieniają się narzędzia pracy, dlatego konieczne jest kształcenie umiejętności przyszłości, uwzględniających wykorzystanie narzędzi ICT w codziennym życiu. W publikowanym raporcie schar...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja