Biblioteka Cyfrowa

Today’s skills, tomorrow’s jobs: How will your team fare in the future of work?

Today’s skills, tomorrow’s jobs: How will your team fare in the future of work?

Nowoczesne technologie zmieniają sposób funkcjonowania człowieka. Ułatwiają pracę, rozszerzają możliwości edukacyjne, towarzyszą rozrywce. Od lat sukcesywnie wchodzą w kolejne obszary aktywności i niewątpliwie wnoszą wiele zmian w codzienne życie. Pandemia  wywołana pojawieniem się wirusa COVID-19 nadała tempa zmianom. Nowoczesne narzędzia umożliwiły sprawne funkcjonowanie w zmienionej covidowo rz...

Developing digital skills

Developing digital skills

Kompetencje cyfrowe to dziś niezwykle ważne umiejętności, umożliwiające aktywne uczestnictwo w zmieniającej się rzeczywistości. Kształtowanie i doskonalenie ich jest elementem edukacji zarówno formalnej jak i nieformalnej. W publikowanym artykule podjęto dyskusję na temat kształcenia wspomaganego technologią w kontekście możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli. Ocenie poddano poziom umiejętności...

THE 21ST CENTURY SKILLS

THE 21ST CENTURY SKILLS

Żyjemy w świecie zmian, w którym technologie odgrywają znaczącą rolę. Wspomagają pracę i naukę, towarzyszą rozrywce. W publikacji dokonano analizy zmian jakie dzieją się za przyczyną ekspansji technologii w codzienne życie człowieka i wskazano umiejętności kluczowe współcześnie, które ułatwiają funkcjonowanie w codziennej coraz bardziej cyfrowej rzeczywistości. W materiale dokonano analizy potrzeb...

Sztuczna inteligencja w Polsce – kompetencje ekspertów AI

Sztuczna inteligencja w Polsce – kompetencje ekspertów AI

Informatyzacja kolejnych obszarów aktywności społeczno-gospodarczej człowieka nabrała tempa wraz z pojawieniem się ograniczeń epidemicznych, które mają minimalizować negatywne skutki rozprzestrzeniania się pandemii wywołanej wirusem COVID-19. Kształcenie i podnoszenie kompetencji cyfrowych stało się elementem edukacji całożyciowej, zarówno formalnej jak i nieformalnej. Brak umiejętności związanych...

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego  (SRK IT)

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego (SRK IT)

Informatyzacja to proces, którego doświadczają niemal wszyscy ludzie w wielu obszarach w jakich podejmują codzienne aktywności. Technologie mają duży wpływ na życie, zarówno społeczne jak i gospodarcze, są obecne w pracy, towarzyszą nauce i rozrywce. Kształcenie i doskonalenie kompetencji cyfrowych, ułatwiających podejmowanie wielu działań w przestrzeni cyfrowej stało się priorytetem, który wyznac...

Teaching in times of COVID-19. Challenges and opportunities for digital teaching

Teaching in times of COVID-19. Challenges and opportunities for digital teaching

Wirus z jakim przyszło współcześnie walczyć światu z jednej strony spowolnił procesy gospodarcze i życie ludzi, z drugiej wymusił dynamiczną zmianę sposobu funkcjonowania gospodarek światowych i obywateli. Zamknięcie wielu przestrzeni życia społeczno-gospodarczego takich jak instytucje, zakłady pracy, szkoły stworzyło konieczność przeniesienia tych obszarów działalności do przestrzeni wirtualnej, ...

Maker@Scuola - Stampanti 3D nella scuola dell'infanzia

Maker@Scuola - Stampanti 3D nella scuola dell'infanzia

Nowoczesne technologie coraz częściej stanowią uzupełnienie tradycyjnych narzędzi dydaktycznych wykorzystywanych w edukacji. Usprawniają i uatrakcyjniają przekaz, umożliwiają łatwy dostęp do informacji i wspomagają przyswajanie wiedzy. W publikacji dokonano oceny możliwości wykorzystania drukarek 3D w edukacji przedszkolnej. Część publikacji ma charakter teoretyczny, przybliżono w niej historię dr...

VIRTUAL REALITY 101: What You Need to Know About Kids and VR

VIRTUAL REALITY 101: What You Need to Know About Kids and VR

Wirtualna rzeczywistość to technologia, która umożliwia tworzenie sztucznych obrazów imitujących rzeczywistość, to nowa forma kreowania przestrzeni wygenerowanej przez narzędzia cyfrowe. W publikowanym raporcie przybliżono zagadnienia związane z tą nowoczesną technologią i omówiono możliwości jakie otwiera ona przed użytkownikami. Dokonano analizy pozytywnych i negatywnych skutków jakie niesie zan...

Społeczno-kulturowy potencjał gier cyfrowych. Ujęcie syntetyczne

Społeczno-kulturowy potencjał gier cyfrowych. Ujęcie syntetyczne

Gry cyfrowe to jedna z najczęściej i najchętniej wykorzystywanych form rozrywki jakiej oddają się współcześnie młodzi ludzie. Wraz rozwojem technologii cyfrowych zmienia się rynek gier, przestrzeń, możliwości techniczne dostępnych narzędzi i potrzeby gracza, którego apetyt zazwyczaj rośnie w miarę jedzenia. Autor publikacji dokonał analizy zmian społeczno-kulturowych jakie zachodzą  wraz z ekspans...

The digital transformation of education: connecting schools, empowering learners

The digital transformation of education: connecting schools, empowering learners

Żyjemy w świecie zmian, które determinuje postęp technologiczny i dynamiczna cyfryzacja kolejnych obszarów w jakich funkcjonuje człowiek. Nowoczesne narzędzia ułatwiają pracę, uatrakcyjniają naukę i otwierają szeroki dostęp do różnego rodzaju rozrywek. Internet otworzył wiele możliwości, o których jeszcze niedawno nikt nie słyszał. Osoby, które z różnych względów nie mają dostępu do sieci dotyka p...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja