Biblioteka Cyfrowa

Transformacja cyfrowa systemu oświaty w Wodzisławiu Śląskim

Transformacja cyfrowa systemu oświaty w Wodzisławiu Śląskim

Technologie cyfrowe są dziś nieodłącznym elementem rzeczywistości. Odpowiednio wykorzystywane wspierają różne dziedziny gospodarki, podnoszą efektywność działań i otwierają nowe perspektywy rozwoju. Tempo zmian jakie zachodzą w związku z ekspansją technologii zmieniło codzienne życie człowieka i podejście do procesu kształcenia. Komputer podłączony do Internetu stał się narzędziem komunikacji, a k...

Badanie wpływu zdalnego nauczania na nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Raport z badania kwestionariuszowegoraport z badań

Badanie wpływu zdalnego nauczania na nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Raport z badania kwestionariuszowego

PwC Advisory

Nauczanie zdalne jest dziś, w dobie pandemii wywołanej pojawieniem się wirusa COVID-19 podstawową formą edukacji. Szkoła niemal z dnia na dzień musiała w dynamiczny sposób dopasować formy i metody kształcenia do realiów jakie przyniosła covidowa rzeczywistość. Zarówno nauczyciele, uczniowie jak i rodzice zmagają się z wieloma trudnościami, które pojawiły się wraz z przeniesieniem z tradycyjnego mo...

One-size does not fit all: Towards an adaptive model to develop preservice teachers’ digital competencies

One-size does not fit all: Towards an adaptive model to develop preservice teachers’ digital competencies

Nowoczesne technologie zmieniły świat oraz podejście do pracy i nauki. Narzędzia cyfrowe wspierają wiele podejmowanych przez człowieka działań, są coraz bardziej dostępne i coraz szersze grono użytkowników wykorzystuje technologię i możliwości z nią związane na co dzień. W publikacji dokonano analizy szans jakie rozwój technologii otworzył przed systemem oświaty i kadrą pedagogiczną. Omówiono stra...

POLICY NOTE 2/2020 SŁABSZE WYNIKI POLSKICH CZWARTOKLASISTÓW: ANALIZA MOŻLIWYCH PRZYCZYN

POLICY NOTE 2/2020 SŁABSZE WYNIKI POLSKICH CZWARTOKLASISTÓW: ANALIZA MOŻLIWYCH PRZYCZYN

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Ocena wyników nauczania jest jednym z elementów procesu kształcenia. Braki edukacyjne ograniczają możliwości edukacyjne na kolejnych poziomach kształcenia, dlatego konieczne jest monitorowanie wiedzy uczniów kończących kolejne etapy szkoły. W materiale zawarto wyniki międzynarodowego  badania TIMSS (Trends in Mathematics and Science Achievement), które obrazuje poziom wiedzy w zakresie matematyki ...

POLICY NOTE 1/2020 CO POTRAFIĄ POLSCY CZWARTOKLASIŚCI?  WYNIKI BADANIA TIMSS 2019

POLICY NOTE 1/2020 CO POTRAFIĄ POLSCY CZWARTOKLASIŚCI? WYNIKI BADANIA TIMSS 2019

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Jednym z elementów procesu kształcenia jest ewaluacja, czyli ocena efektów nauczania. W materiale zawarto wyniki międzynarodowego  badania TIMSS (Trends in Mathematics and Science Achievement), które obrazuje poziom wiedzy w zakresie matematyki i przyrody jaki osiągnęli uczniowie klas czwartych szkół podstawowych w różnych krajach. Raport pokazuje jak na światowym tle prezentują się polscy czwarto...

Makerspaces in schools: Practical guidelines for school leaders and teachers

Makerspaces in schools: Practical guidelines for school leaders and teachers

System edukacji ewoluuje i dopasowuje formy i metody pracy do zmieniających się potrzeb środowiska edukacyjnego. W ostatnich latach EUN opracował trzy publikacje, które mają stanowić  wsparcie dla szkół zainteresowanych adaptacją przestrzeni do nauki. Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono wywiady z nauczycielami, które obrazują podejście do uczenia się, wskazują narzędzia i materiały ...

COVID-19 and the State of K–12 Schools

COVID-19 and the State of K–12 Schools

Marzec 2020 przyniósł niespodziewane i duże zmiany w systemie edukacji w niemal wszystkich krajach. Zamkniecie szkół powodowane względami bezpieczeństwa społecznego, warunkowane dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 zmusiło do przeniesienia działalności edukacyjnej z tradycyjnej przestrzeni szkolnej do przestrzeni wirtualnej. Nauczanie zdalne stało się faktem, z którym musieli zmierz...

Moje s@mopoczucie w e-szkole

Moje s@mopoczucie w e-szkole

Pandemia odbiła piętno na kondycji psychofizycznej ludzi. Strach przed chorobą, niepokój o najbliższych, lęk przed jutrem i sytuacją w jakiej się obudzimy potęguje izolacja, która jest wynikiem działań rządu zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa i skutków z tym związanych. Jedną z pierwszych decyzji jaką podjęli decydenci w ramach zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom było za...

Directory of Wellbeing CPD and Support for Post Primary Schools. Halloween to end of December 2020

Directory of Wellbeing CPD and Support for Post Primary Schools. Halloween to end of December 2020

Zmiany jakie zachodzą w systemie oświaty za przyczyną rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa wpływają na stan psychofizyczny wszystkich, którzy biorą udział w procesie kształcenia. Nauczyciele, rodzice i uczniowie zostali postawieni przed koniecznością dopasowania się do potrzeb jakie narzuca sytuacja epidemiczna. Dla wielu przeniesienie aktywności edukacyjnej z tradycyjnej klasy szkolnej ...

Nauczyciele w sieci. Raport z badania użytkowników platformy eTwinningraport z badań

Nauczyciele w sieci. Raport z badania użytkowników platformy eTwinning

Jadwiga Fila, Agnieszka Rybińska, Monika Regulska, Mateusz Jeżowski, Michał Pachocki, Bogdan Sot

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Central Support Service for eTwinning

Pandemia, z którą mamy dziś do czynienia w związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 zmieniła sposób funkcjonowania ludzi. Wszystkie działania czy to społeczne, ekonomiczne czy gospodarcze są dziś uwarunkowane sytuacją epidemiczną. Duża część aktywności została przeniesiona do przestrzeni wirtualnej, która umożliwia realizację codziennych obowiązków w bezpieczny sposób. W publi...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja