Biblioteka Cyfrowa

Defining the skills citizens will need in the future world of work

Defining the skills citizens will need in the future world of work

Nowoczesne narzędzia wspierają codziennie ludzi w pracy i nauce. Stały się elementem, bez którego trudno sobie wyobrazić życie. Dynamika z jaką wkraczają na rynki nabiera z każdym rokiem tempa a potrzeby użytkowników systematycznie rosną. Konieczne stało się definiowanie kluczowych umiejętności, potrzebnych na rynku pracy w zmieniającym się cyfrowo świecie. W publikowanym badaniu dokonano analizy ...

Building workforce skills at scale to thrive during—and after—the COVID-19 crisis

Building workforce skills at scale to thrive during—and after—the COVID-19 crisis

Covid-19 wywołał światowy kryzys w wielu obszarach aktywności człowieka, zaburzył funkcjonowanie krajów i działanie gospodarek. Wraz z pandemią i zmianą modelu pracy, nauki i rozrywki pojawiło się zapotrzebowanie na nowe umiejętności, które umożliwią funkcjonowanie w zmienionej przez wirusa rzeczywistości. Dynamika wdrażania nowoczesnych technologii narzuciła tempo ludziom, którzy musieli przestaw...

Jacy ludzie, taka szkoła. Osobiste doświadczenia z pandemii

Jacy ludzie, taka szkoła. Osobiste doświadczenia z pandemii

Pandemia wprowadziła światowy chaos. Z dnia na dzień zmienił się sposób pracy, nauki i komunikacji. Wszyscy musieli dopasować się do zmienionej covidowo rzeczywistości i podjąć aktywne działania na rzecz kształcenia i doskonalenia umiejętności odpowiadających na potrzeby rynku. W publikacji dokonano analizy stanu psychicznego zarówno nastolatków, którzy musieli odnaleźć się w nowym cyfrowym środow...

Digital Competence in the Knowledge Society

Digital Competence in the Knowledge Society

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii pojawiła się potrzeba rozwoju kompetencji cyfrowych umożliwiających sprawne i efektywne wykorzystanie możliwości jakie oferują.  Społeczeństwo stało się społeczeństwem wiedzy, w którym proces edukacyjny wyszedł poza standardowe ramy i przybrał formę edukacji całożyciowej. W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej kompetencji cyfrowych i terminów z...

Transformacja cyfrowa systemu oświaty w Wodzisławiu Śląskim

Transformacja cyfrowa systemu oświaty w Wodzisławiu Śląskim

Technologie cyfrowe są dziś nieodłącznym elementem rzeczywistości. Odpowiednio wykorzystywane wspierają różne dziedziny gospodarki, podnoszą efektywność działań i otwierają nowe perspektywy rozwoju. Tempo zmian jakie zachodzą w związku z ekspansją technologii zmieniło codzienne życie człowieka i podejście do procesu kształcenia. Komputer podłączony do Internetu stał się narzędziem komunikacji, a k...

Kompetencje cyfrowe a zachowania informacyjne studentów kierunków informatologicznych. Studium przypadku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniuartykuł naukowy

Kompetencje cyfrowe a zachowania informacyjne studentów kierunków informatologicznych. Studium przypadku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Tomasz Książek

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Kompetencje cyfrowe warunkują dziś sprawne i aktywne uczestnictwo w codziennej rzeczywistości. Szum medialny, zalew informacyjny i szeroki dostęp do informacji rodzi konieczność kształtowania umiejętności filtrowania i oceny treści oraz rzetelnej weryfikacji wiarygodności przekazu. Autorzy publikacji poddali analizie kompetencje cyfrowe studentów zdobywających wiedzę i umiejętności na Uniwersyteci...

Education During COVID-19

Education During COVID-19

Edukacja w czasach pandemii mierzy się z wieloma wyzwaniami, które przyniosła covidowa rzeczywistość. Przeniesienie niemal z dnia na dzień procesu kształcenia z tradycyjnej przestrzeni szkolnej do przestrzeni wirtualnej przysporzyło trudności, na które ani nauczyciele, ani uczniowie i ich rodzice nie byli przygotowani. Braki sprzętowe i braki kompetencyjne sprawiły, że modyfikacje metod nauczania ...

COVID-19 and the Promotion of Digital Competences in Education

COVID-19 and the Promotion of Digital Competences in Education

Pandemia spowodowana pojawieniem się wirusa COVID-19 zmieniła życie społeczne, gospodarcze i kulturalne oraz sposób funkcjonowania ludzi na całym świecie. Konsekwencje jakie będą z tego wynikały w przyszłości są na obecną chwilę trudne do oszacowania. Sytuacja pandemiczna wpływa na regularne funkcjonowanie placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacyjnych na całym świecie, a ich tymczasowe z...

Kompetencje cyfrowe 19 latkówfragment książki

Kompetencje cyfrowe 19 latków

Artur Baranowski

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o

Umiejętności cyfrowe są dziś niezbędne. Żyjemy w świecie cyfrowych przemian, które dokonują się systematycznie i dynamicznie. Dziś już nawet małe dzieci mają dostęp do narzędzi cyfrowych, których uczą się intuicyjne w trakcie zabawy. Konieczność dostosowania umiejętności do wymogów współczesności sprawiła, że formalne kształcenie kompetencji cyfrowych zaczyna się już na pierwszym poziomie nauczani...

Integration of ICTS and Digital Skills in Times of the Pandemic Covid-19

Integration of ICTS and Digital Skills in Times of the Pandemic Covid-19

Pandemia wywołana pojawieniem się wirusa COVID-19 otworzyła nowy rozdział w edukacji. Wymusiła zmianę tradycyjnej formy kształcenia i przeniesienie aktywności szkolnej do przestrzeni wirtualnej. Trudno na obecną chwilę ocenić skutki jakie będzie miała w przyszłości ta zmiana. Jedni upatrują w niej szanse inni widzą wiele zagrożeń i obawiają się o przyszłość młodych i ich poziom przygotowania do ży...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja