Biblioteka Cyfrowa

„Cyfrowa szkoła” - program edukacyjny czy technologiczny?

„Cyfrowa szkoła” - program edukacyjny czy technologiczny?

Sukcesywne podnoszenie jakości kształcenia jest niekwestionowanym celem systemu edukacji. W dobie zmian powodowanych przez postęp cywilizacyjny, zadanie to wydaje się być o tyle trudne, że uczniowie posiadają niejednokrotnie większą sprawność w posługiwaniu się narzędziami cyfrowymi niż nauczyciele, którzy nabywają umiejętność obsługi nowoczesnych pomocy dydaktycznych wraz z wdrażaniem ich na ryne...

Edukacja informatyczna w nowej podstawie programowej

Edukacja informatyczna w nowej podstawie programowej

Szkoła jest miejscem, które obok i we współpracy z rodziną przygotowuje dzieci do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Dziś zadanie to jest o tyle trudniejsze, że zdecydowanie zmieniły się priorytety w potrzebach kształcenia a współczesna oświata na bieżąco w związku z dynamiką zmian musi dostosowywać program nauczania do oczekiwania i wymagań społeczeństwa informacyjnego. Do niedawna komput...

E-podręczniki i „Cyfrowa szkoła” – wyniki ankiety

E-podręczniki i „Cyfrowa szkoła” – wyniki ankiety

W ramach rządowego programu rozwijania kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli „Cyfrowa Szkoła” szkoły zaczęto wyposażać w nowoczesne środki dydaktyczne. Jednym z narzędzi wspomagających pracę nauczyciela jest e-podręcznik, który otwiera dostęp do cyfrowych zasobów edukacyjnych, umożliwia łączenie tradycyjnej lekcji z interaktywnymi zadaniami, uatrakcyjniającymi przekaz. Ministerstwo Edukacji N...

Stanowisko polskich wydawców podręczników zrzeszonych w Polskiej Izbie Książki zaniepokojonych kształtem pilotażu programu „Cyfrowa Szkoła”

Stanowisko polskich wydawców podręczników zrzeszonych w Polskiej Izbie Książki zaniepokojonych kształtem pilotażu programu „Cyfrowa Szkoła”

Ministerialny program „Cyfrowa szkoła” wdrażany w latach 2012-2013 ma na celu rozwijanie kompetencji zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli w zakresie stosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych. Projekt realizowany jest skutecznie w polskich szkołach, a w jego wdrażanie i propagowanie włączyło się wiele instytucji związanych pośrednio lub bezpośrednio z oświatą. Program ma na celu wprowa...

Cyfrowa edukacja jako narzędzie rozwoju i aktywizacji społeczeństwaulotka informacyjna

Cyfrowa edukacja jako narzędzie rozwoju i aktywizacji społeczeństwa

Fundacja Innowacyjna Edukacja

Potrzeby współczesnego ucznia różnią się zdecydowanie od oczekiwań, jakie z edukacją wiązało pokolenie rodziców. Dziś codzienność naszpikowana jest technologią, bez której młodzi nie wyobrażają sobie życia. Szkoła musi wychodzić naprzeciw potrzebom i dostosowywać formy, metody i narzędzia do wymagań młodych, zanurzonych w sieci, poznających świat poprzez nowe media uczniów. Definiowanie na bieżąco...

Biblioteka – tu można więcej! Jak budować centra edukacji medialnej i cyfrowej

Biblioteka – tu można więcej! Jak budować centra edukacji medialnej i cyfrowej

Biblioteka to miejsce, które kojarzyło się zawsze z wiedzą. Tomy skatalogowanych pozycji umieszczone na półkach, godziny spędzone przy biurku w czytelni i wszechobecna cisza wprowadzały od lat w magiczny klimat charakterystyczny dla tego miejsca. Dziś w dobie nowoczesnych technologii biblioteki postrzegane są zupełnie inaczej. Dostęp do wiedzy czerpanej z cyfrowych źródeł sprawił, że rola jaką kie...

Konwergencja kompetencji – definicje edukacji medialnej i informacyjnej

Konwergencja kompetencji – definicje edukacji medialnej i informacyjnej

Współczesny świat podlega ciągłym zmianom, a potrzeba dostosowania się do aktualnych wymogów leży w naturze człowieka. Staramy się wpisywać w ramy oczekiwań, jakie stawia przed nami społeczeństwo, w którym funkcjonujemy i stajemy codziennie w wyścigu, próbując nadążyć za ewolucją.  Niniejszy raport ma na celu określenie na podstawie istniejących danych, stanu kompetencji medialnych i informacyjnyc...

Analiza SWOT poziomu kompetencji informacyjnych i medialnych polskiego społeczeństwa w oparciu o istniejące badania społeczne

Analiza SWOT poziomu kompetencji informacyjnych i medialnych polskiego społeczeństwa w oparciu o istniejące badania społeczne

W dzisiejszych czasach nowoczesne technologie stały się codziennym elementem życia. Większość ludzi nie wyobraża sobie bez nich życia. Odgrywają ważną rolę, w codziennym życiu zwłaszcza młodych ludzi, stanowiąc nie tylko zaplecze dla rozrywki ale również wsparcie w pracy i nauce. Choć młodzi wchodzą w życie z technologią u boku, to jednak wciąż istnieje ogromna potrzeba kształtowania kompetencji c...

Cyfrowa przyszłość Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych

Cyfrowa przyszłość Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych

Intensywna ekspansja technologii cyfrowych nadaje tempo zmianom, jakie zachodzą w sposobie funkcjonowania współczesnego człowieka. Fundacja Nowoczesna Polska mając na uwadze konieczność wdrażania systemowego podejścia do problematyki kształtowania postaw pozwalającego na efektywną pracę nad problemem w sferze edukacji medialnej i informacyjnej, we współpracy z ekspertami w tej dziedzinie przygotow...

Cyfrowa humanistyka jako metaforyczna współczesna Republika Listów

Cyfrowa humanistyka jako metaforyczna współczesna Republika Listów

Rozwój w zakresie nowoczesnych technologii dotyczy wielu dziedzin życia i funkcjonowania współczesnego człowieka. Autor publikacji swoje rozważania dotyczące ekspansji cyfrowej skierował w stronę humanistyki, obszaru nauki zajmującej się człowiekiem i jego wytworami. Wskazał nowe perspektywy, jakie zmiany cywilizacyjne otwierają przed tą tradycyjną dziedziną nauk. Prezentuje ciekawe przedsięwzięci...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja