Biblioteka Cyfrowa

Teachers’ Emphasis on Developing Students’ Digital Information and Communication Skills (TEDDICS): A New Construct in 21st Century Education.

Teachers’ Emphasis on Developing Students’ Digital Information and Communication Skills (TEDDICS): A New Construct in 21st Century Education.

Postęp w dziedzinie nowych technologii stał się elementem rozwoju społeczeństwa. Zmiany jakie  ekspansja TIK wnosi w codzienne życie człowieka dokonują się niemal we wszystkich obszarach w jakich funkcjonuje, a kompetencje cyfrowe stały się jednymi z najważniejszych umiejętności XXI wieku. Nowe technologie ułatwiają dostęp do informacji, wyszukiwanie ich w sieci za pomocą nowoczesnych narzędzi jes...

The economic impact of Basic Digital Skills and inclusion in the UK

The economic impact of Basic Digital Skills and inclusion in the UK

Umiejętności cyfrowe stały się umiejętnościami, które stanowią o jakości i efektywności życia współczesnego człowieka. Rozwój techniki otwiera przed człowiekiem nowe możliwości, narzędzia technologii sprawiają, że rzeczy niemożliwe są dziś w zasięgu ręki. Możliwości ogranicza zazwyczaj jedynie brak dostępu do technologii i brak kompetencji. Prezentowany raport zawiera wyniki badania prowadzonego w...

Developing Females and Teachers. Digital Skills in Ghana.

Developing Females and Teachers. Digital Skills in Ghana.

Technologie cyfrowe odgrywają coraz większą rolę zarówno w codziennym życiu człowieka jak i w gospodarce krajów. Współcześnie doświadczamy ekspansji w dziedzinie nowych technologii a postęp technologiczny rodzi coraz to nowe wyzwania. Umiejętności cyfrowe warunkują aktywny udział człowieka w wielu obszarach życia dotyczących nie tylko rozrywki ale również nauki i pracy. W materiale poruszono kwest...

Building and Transforming Skills for a Digital World

Building and Transforming Skills for a Digital World

Nowoczesne technologie zmieniają sposób życia. Współczesny człowiek jest zobligowany do podejmowania działań edukacyjnych, które  pozwolą mu na dopasowanie umiejętności do zmian jakie wprowadza postęp technologiczny. W publikacji wskazano obszary, w których proces cyfryzacji zachodzi z największą dynamiką, pokazano w jaki sposób proces przebiega i jak rynek usług cyfrowych dopasowuje się do potrze...

Digital Skills in Europe: Research and Policy

Digital Skills in Europe: Research and Policy

Kompetencje cyfrowe stały się we współczesnym świecie priorytetowymi. Ekspansja technologiczna wymusza na człowieku konieczność dostosowania umiejętności do potrzeb cyfrowej rzeczywistości. W publikacji dokonano oceny stanu kompetencji obywateli Europy, sposobu realizacji polityki europejskiej, która ma na celu kształcenie, podnoszenie i doskonalenie umiejętności cyfrowych niezbędnych dla aktywneg...

DIGITALEUROPE's Position on EU funding for digital skills in the next EU budget 2021-2027

DIGITALEUROPE's Position on EU funding for digital skills in the next EU budget 2021-2027

Postęp technologiczny ma duży wpływ na Europę i jej obywateli. Jest siłą napędową gospodarki i determinantem kształtującym sposób funkcjonowania i jakość życia człowieka. Transformacja cyfrowa otwiera wiele nowych możliwości, jednak niesie również wyzwania, z którymi mierzyć się muszą zarówno rządzący jak i zwykli obywatele. Priorytetem we współczesnej zmieniającej się rzeczywistości stało się ksz...

DIGITALEUROPE and the EC's Skills Strategy 2016.Recommendations from DIGITALEUROPE. Boosting the skills for the future of digital Europe

DIGITALEUROPE and the EC's Skills Strategy 2016.Recommendations from DIGITALEUROPE. Boosting the skills for the future of digital Europe

Umiejętności cyfrowe odgrywają we współczesnym świecie duża rolę. Determinują sposób życia i funkcjonowania społeczeństwa, wpływają na sytuację gospodarczą kraju i umożliwiają pełne korzystanie z potencjału jaki ekspansja technologii ze sobą niesie. Brak umiejętności kluczowych w dzisiejszym zcyfryzowanym świecie zdecydowanie obniża jakość i standard życia człowieka. W publikacji dokonano oceny st...

eLearning: Designing Tomorrow's Education. Report on the consultation workshops "Digital Literacy"

eLearning: Designing Tomorrow's Education. Report on the consultation workshops "Digital Literacy"

Nowoczesne technologie stały się elementem codziennego życia człowieka. Duża część społeczeństwa nie wyobraża sobie funkcjonowania bez ich udziału. Publikowany materiał zawiera sprawozdanie z warsztatów, w których uczestniczyli zaproszeni eksperci zainteresowani działaniami  dotyczącymi współpracy europejskiej na rzecz efektywnej integracji technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji i szk...

Developing the Workforce for a Digital Future. Addressing critical issues and planning for action

Developing the Workforce for a Digital Future. Addressing critical issues and planning for action

Żyjemy w świecie dynamicznych zmian, w którym kluczową kompetencją stała się umiejętność przystosowania się do zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Komputeryzacja przebiega niezwykle dynamicznie, a postęp e dziedzinie nowych mediów stawia coraz to nowe wyzwania przed użytkownikiem. Transformacja cyfrowa wnosi zmiany w niemal wszystkich obszarach w jakich funkcjonuje współczesny człowiek. W pub...

DIFFERENT USER GROUPS OF UNIVERSITY STUDENTS AND THEIR ICT COMPETENCE: EVIDENCE FROM THREE COUNTRIES IN CENTRAL EUROPE

DIFFERENT USER GROUPS OF UNIVERSITY STUDENTS AND THEIR ICT COMPETENCE: EVIDENCE FROM THREE COUNTRIES IN CENTRAL EUROPE

Młodzi ludzie wychowani w środowisku cyfrowym różnią się zdecydowanie w podejściu do wykorzystania nowoczesnych technologii niż pokolenie ich rodziców czy wychowawców. Młodzi wykorzystują technologie w codziennym życiu, pracy, nauce i rozrywce. W publikacji dokonano analizy badań, których celem było ukazanie jak w rzeczywistości młode pokolenie korzysta z technologii, do jakich celów wykorzystuje ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja