Biblioteka Cyfrowa

Thinking Now - Critical, Creative and Digital

Thinking Now - Critical, Creative and Digital

Współczesny rynek pracy mierzy się z wieloma wyzwaniami jakie niesie cyfryzacja i automatyzacja. Dynamika zmian jest duża i konieczne jest podejmowanie działań skoncentrowanych na rozwój i doskonalenie kompetencji umożliwiających szybkie dopasowanie się pracownika do wymagań rynku pracy i potrzeb społeczno-gospodarczych. W trudnej sytuacji znajdują się obywatele Południowej Australii, którzy stoją...

Defining the skills citizens will need in the future world of work

Defining the skills citizens will need in the future world of work

Nowoczesne narzędzia wspierają codziennie ludzi w pracy i nauce. Stały się elementem, bez którego trudno sobie wyobrazić życie. Dynamika z jaką wkraczają na rynki nabiera z każdym rokiem tempa a potrzeby użytkowników systematycznie rosną. Konieczne stało się definiowanie kluczowych umiejętności, potrzebnych na rynku pracy w zmieniającym się cyfrowo świecie. W publikowanym badaniu dokonano analizy ...

Do Age and Educational Stage Influence No-Mobile- Phone Phobia?

Do Age and Educational Stage Influence No-Mobile- Phone Phobia?

Nowoczesne technologie otwierają przed użytkownikami wiele możliwości, są jednak również źródłem zagrożeń. Postęp technologiczny jest obecny w niemal wszystkich obszarach w jakich funkcjonuje człowiek, wyznacza nowe trendy i poprawia efektywność działań podejmowanych na co dzień. Jednym z podstawowych narzędzi, bez którego wielu nie wyobraża sobie życia jest telefon komórkowy. Ułatwia on komunikac...

NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition

NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition

Cyfryzacja dynamicznie wkracza w kolejne obszary aktywności człowieka, a postęp cyfrowy determinuje współcześnie poziom i jakość życia. Wraz z ekspansją technologii w kolejne branże potrzeba podnoszenia kompetencji cyfrowych i kwalifikacji umożliwiających aktywne uczestnictwo w cyfrowej rzeczywistości stała się potrzebą wiodącą. Dynamika zmian jest duża, dlatego kształcenie umiejętności cyfrowych ...

Educational Technology: A Review of the Integration, Resources, and Effectiveness of Technology in K-12 Classrooms

Educational Technology: A Review of the Integration, Resources, and Effectiveness of Technology in K-12 Classrooms

Technologie cyfrowe wyznaczają współcześnie trendy społeczno-gospodarcze, stały się nieodzownym elementem tworzonej systematycznie cyfrowej rzeczywistości. Nie ma wątpliwości, że zmiany w dziedzinie nowych mediów dotykają niemal wszystkich niezależnie od wieku, wykształcenia czy statusu społecznego. W publikacji dokonano analizy przemian, jakie zachodzą dzięki integracji technologii na przestrzeni...

Fostering the digital transformations among individuals, firms and in the government

Fostering the digital transformations among individuals, firms and in the government

Nowoczesne technologie są współcześnie elementem codziennego życia. Ułatwiają pracę, pomagają w nauce, towarzyszą rozrywce. Transformacja cyfrowa napędza rozwój społeczno-gospodarczy i wspiera działania ukierunkowane na rozwój. W publikowanym rozdziale przybliżono trendy, które wyznaczają kierunki zmian zarówno dla firm, gospodarki jak i osób fizycznych mieszkających w Szwecji. W materiale dokonan...

The Onlife Manifesto. Being Human in a Hyperconnected Era

The Onlife Manifesto. Being Human in a Hyperconnected Era

Nowoczesne technologie są elementem zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Są nieodłącznym elementem codziennego życia, odpowiadają na potrzeby, pomagają w codzienne wykonywanych czynnościach i coraz częściej wpływają na postrzeganie rzeczywistości. Są potężnym narzędziem, które ma realny wpływ na kondycję psychofizyczną człowieka. W publikacji opisano zależności jakie występują współcześnie pom...

Principles of the Serious eLearning Manifesto

Principles of the Serious eLearning Manifesto

Pojawienie się wirusa Covid-19 wprowadziło wiele zmian w oświacie i tradycyjnym systemie kształcenia. Zarówno nauczyciele, uczniowie jak i rodzice musieli zmierzyć się z problemami jakie przyniosła zmiana formy kształcenia ze stacjonarnego, realizowanego w murach szkoły na system zdalny, w którym proces nabywania i przekazywania wiedzy oraz umiejętności odbywa się online, poprzez dostępne na rynku...

How To Become a Blended Learning Chef

How To Become a Blended Learning Chef

Nowoczesne technologie otwierają wiele nowych możliwości. Są dziś nieodłącznym elementem zmieniającej się rzeczywistości. Narzędzia cyfrowe ułatwiają i usprawniają pracę, są pomocne w nauce i uprzyjemniają rozrywkę. Wielu z nas nie potrafi wyobrazić sobie życia bez technologii i narzędzi cyfrowych dostępnych w zasięgu ręki. Publikacja wprowadza w świat nowości technologicznych i ułatwia opracowani...

EDUCATION FOR THE FUTURE. EVIDENCE-BASED PRIORITIES FOR SOUTHEAST ASIA

EDUCATION FOR THE FUTURE. EVIDENCE-BASED PRIORITIES FOR SOUTHEAST ASIA

Edukacja w dobie pandemii mierzy się z wieloma wyzwaniami. Z problemami borykają się zarówno uczniowie, nauczyciele jak i rodzice, którzy muszą odpowiedzieć na wiele pytań, które pojawiają się wraz z przedłużającą się sytuacją epidemiczną. Wszyscy próbują mierzyć się z wyzwaniami i dopasowywać do sytuacji narzucanej odgórnie wraz z kolejnymi obostrzeniami. W publikacji dokonano analizy stanu eduka...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja