Biblioteka Cyfrowa

Jak aktywizować uczniów  – metoda  projektu edukacyjnego

Jak aktywizować uczniów – metoda projektu edukacyjnego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Kształcenie jest procesem, który wielu przysparza problemów. Mozolne, systematyczne dochodzenie do wiedzy i umiejętności wymaga cierpliwości, zaangażowania i wsparcia. W publikowanym artykule podjęto rozważania na temat motywowania uczniów i angażowania w działania, które przyczynią się do wspierania procesu kształcenia i będą stanowić wsparcie w dążeniu do osiągania indywidualnych sukcesów edukac...

Nauczyciel (a)medialny? Kompetencje medialne nauczycieli i ich wykorzystanie w nauczaniu zdalnymartykuł naukowy

Nauczyciel (a)medialny? Kompetencje medialne nauczycieli i ich wykorzystanie w nauczaniu zdalnym

Marzena Janta

Akademia Ignatianum w Krakowie

Dynamiczna ekspansja technologii wprowadza systematycznie zmiany w sposobie funkcjonowania. Wraz z rozwojem narzędzi cyfrowych zmienia się sposób pracy i nauki. Ta sytuacja rodzi nowe wyzwania, na które społeczeństwo musi odpowiedzieć. Początek roku 2020 i pojawienie się pandemii znacznie przyspieszyło proces adaptacji technologii w codzienne życie człowieka, ponieważ wraz ze wzrostem zachorowań p...

Technologie mobilne jako nośnik zmiany –  w opinii nauczycieli  z czterech krajów europejskichartykuł naukowy

Technologie mobilne jako nośnik zmiany – w opinii nauczycieli z czterech krajów europejskich

Anna Weiss, Sylwia Galanciak, Miriam Judge

Wydawnictwo Naukowe UAM

Nowoczesne technologie są dziś elementem rzeczywistości. Rozwój nowoczesnych narzędzi jest dynamiczny i niejednokrotnie postępuje szybciej niż proces nabywania kompetencji umożliwiających aktywne i adekwatne do celów korzystanie z nich. W artykule przedstawiono cząstkowe wyniki badań, które miały na celu określenie zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii przez nauczycieli i uczniów realizuj...

Między pasją a zawodem. Raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021raport z badań

Między pasją a zawodem. Raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021

Anna Buchner, Maria Wierzbicka, Katarzyna Fereniec-Błońska

Fundacja ORANGE

Edukacja jest ważnym elementem życia każdego człowieka. Proces kształcenia zaczyna się już we wczesnym dzieciństwie i trwa do późnego wieku. W publikowanym raporcie dokonano oceny pracy nauczycieli. Fundacja Orange, która przeprowadziła badania przedstawiła wyniki, które obrazują jak pracę w tym zawodzie oceniają zarówno rodzice, uczniowie jak i sami nauczyciele. Każda szkoła pełni wiele funkcji w...

RAPORT - Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii?

RAPORT - Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii?

Edukacja cyfrowa od kilku lat była elementem procesu kształcenia i sukcesywnie uzupełniała tradycyjny model dydaktyczny. Wraz z pojawieniem się i dynamicznym rozprzestrzenianiem pandemii wywołanej wirusem Covid-19 proces wdrażania nowoczesnych technologii do edukacji nabrał przyspieszenia a jakość narzędzi cyfrowych zaczęła mieć duży wpływ na efektywność kształcenia i jakość edukacji realizowanej ...

Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielamiksiążka

Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami

Jacek Pyżalski, Grzegorz D. Stunża, Maciej Dębski, Grzegorz Ptaszek, Magdalena Bigaj

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o.

Edukacja zmienia się dostosowując formy, metody i narzędzia pracy do potrzeb jakie niesie zmieniająca się rzeczywistość. Pandemia wywołana pojawieniem się groźnego dla zdrowia i życia ludzi wirusa Covid-19 zmieniła wiele w życiu ludzi i funkcjonowaniu społeczeństw, w tym sposób zdobywania i przekazywania wiedzy i umiejętności. Niemal z dnia na dzień przeniesiono proces kształcenia z tradycyjnej ła...

Developing digital skills

Developing digital skills

Kompetencje cyfrowe to dziś niezwykle ważne umiejętności, umożliwiające aktywne uczestnictwo w zmieniającej się rzeczywistości. Kształtowanie i doskonalenie ich jest elementem edukacji zarówno formalnej jak i nieformalnej. W publikowanym artykule podjęto dyskusję na temat kształcenia wspomaganego technologią w kontekście możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli. Ocenie poddano poziom umiejętności...

Jak uczyć uczniów jak się uczyć? Skuteczne strategie uczenia się.

Jak uczyć uczniów jak się uczyć? Skuteczne strategie uczenia się.

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Kształcenie to żmudny proces, który wymaga zaangażowania zarówno ze strony nauczyciela jak i ucznia. Ważne są narzędzia wykorzystane w procesie nabywania i przekazu wiedzy i umiejętności oraz środowisko w jakim odbywa się proces. W publikacji dokonano analizy strategii, które umożliwiają wszechstronny rozwój ucznia i przygotowanie go do aktywnej realizacji codziennych obowiązków w dorosłym życiu. ...

Edukacja światowej klasy. Jak kształtować systemy szkolne na miarę XXI wieku

Edukacja światowej klasy. Jak kształtować systemy szkolne na miarę XXI wieku

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Transformacja jaka dokonuje się za przyczyną ekspansji technologii w kolejne obszary życia człowieka dotyka dziś również sytemu edukacji, który do niedawna funkcjonował w tradycyjnej, niezmiennej od lat formie. Szkoła zmienia się dopasowując formy, metody i narzędzia dydaktyczne do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. Taka sytuacja rodzi potrzebę wyznaczania nowych kierunków i opracowywania st...

Rozmawiaj z klasą. Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek.raport z badań

Rozmawiaj z klasą. Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek.

Anna Buchner, Maria Wierzbicka, Marta Puciłowska, Michalina Michorowska

Fundacja Szkoła z Klasą

Szkoła to miejsce szczególne dla młodych ludzi, ponieważ to w niej spędzają dużą część swojego czasu. W niej uczą się, wychowują, nawiązują relacje interpersonalne i komunikują. Dziś w dobie pandemii wywołanej wirusem COVID-19 zasadniczo zmienił się obraz szkoły. Przestała być miejscem, a stała się wirtualnym obiektem, w którym za pomocą narzędzi cyfrowych zdobywa się wiedzę i umiejętności. Jak ra...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja