Biblioteka Cyfrowa

Cyfryzacja edukacji w opiniach i doświadczeniach środowiska szkolnego. Wyniki badań jakościowych, maj 2017

Cyfryzacja edukacji w opiniach i doświadczeniach środowiska szkolnego. Wyniki badań jakościowych, maj 2017

Edukacja jest elementem życia każdego człowieka. Dziś wraz z postępem cywilizacyjnym zmienił się zasadniczo obraz współczesnego systemu oświaty. Kształcenie formalne uzupełniane jest dziś kształceniem całożyciowym, które umożliwia przystosowywanie się do zmian jakie niesie cyfryzacja wielu obszarów życia. Zmieniają się zarówno metody kształcenia jak i narzędzia dydaktyczne. W publikowanym artykule...

Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna – raport otwarciaksiążka

Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna – raport otwarcia

Mirosław Filiciak, Justyna Jasiewicz, Piotr Drzewiecki, Dominik Batorski, Anna Justyna Dąbrowska, Jarosław Lipszyc, Ewa Murawska-Najmiec, Grzegorz Stunża, Jacek Włodarski

Fundacja Nowoczesna Polska

Technologie są obecne w życiu człowieka na co dzień. Współtowarzyszą w działaniach i aktywnościach podejmowanych zarówno w nauce jak i pracy. Raport „Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – raport otwarcia” został przygotowany przez ekspertów z wiodących ośrodków naukowych i organizacji zajmujących się tematyką edukacji medialnej. Dokonano w nim oceny stanu wiedzy o kompetencjach medialnych Po...

Digital education 2.0 From content to connections

Digital education 2.0 From content to connections

Innowacje są elementem zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Komputery i telefony komórkowe to narzędzia codziennego użytku, bez których człowiek nie wyobraża sobie życia. Dostawcy technologii i usług cyfrowych sukcesywnie wprowadzają na rynek nowe atrakcyjne narzędzia dopasowane do potrzeb zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Kształcenie kompetencji cyfrowych stało się elementem kluczowym ...

Uchwała Rady Ministrów w sprawie rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli (..) - "Cyfrowa szkoła"

Uchwała Rady Ministrów w sprawie rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli (..) - "Cyfrowa szkoła"

Współczesna edukacja poddaje się trendom cywilizacyjnym i dopasowuje program nauczania do potrzeb uczniów, którzy przygotowują się do życia w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Ministerstwo Edukacji wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym wdrożyło program „Cyfrowa Szkoła” , który miał na celu rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu...

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Communication from the Commission (...) on the Digital Education Action Plan

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Communication from the Commission (...) on the Digital Education Action Plan

Niniejszy dokument roboczy służb komisji stanowi uzupełnienie komunikatu w sprawie planu działań na rzecz edukacji cyfrowej. Jego struktura ma odzwierciedlać trzy pierwszoplanowe potrzeby określone w planie działania. Zawiera analizy i dowody stanowiące podstawę do określenia priorytetów w ramach działań podejmowanych na rzecz lepszego wykorzystania technologii cyfrowej w nauczaniu i uczeniu się, ...

Polski rynek książek szkolnych a interwencja poprzez program „Cyfrowa szkoła”

Polski rynek książek szkolnych a interwencja poprzez program „Cyfrowa szkoła”

Postęp w dziedzinie nowoczesnych technologii sprawił, że zdecydowanie rozszerzyły się możliwości dostępu do wiedzy i informacji. Nowoczesne narzędzia zdecydowanie zmieniły sposób dostarczania treści edukacyjnych, wypierając tradycyjny model jakim do niedawna była książka. W prezentowanym raporcie dokonano analizy wpływu programu tworzenia nowoczesnych narzędzi przekazu wiedzy, w ramach rządowego p...

Komunikat Komisji do Parlamentu, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej

Komunikat Komisji do Parlamentu, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej

W dobie powszechnego dostępu do technologii cyfrowych, kształcenie i doskonalenie kompetencji związanych z użytkowaniem nowoczesnych narzędzi stało się priorytetem współczesnej edukacji. Umiejętności cyfrowe ułatwiają funkcjonowanie w codziennym życiu, wspomagają naukę, pracę,  uprzyjemniają czas wolny. Narzędzia technologii cyfrowej stały się narzędziami codziennego użytku. Pomimo, iż technologie...

Kurs podstawowy z obsługi komputera i Internetu dla osób 60+

Kurs podstawowy z obsługi komputera i Internetu dla osób 60+

Współczesny senior to coraz częściej człowiek samodzielny, aktywny, zaangażowany społecznie, odczuwający potrzebę uczestnictwa w życiu społecznym, realizacji planów i zamierzeń, na które nie mógł sobie pozwolić wcześniej. Autorzy prezentowanego kursu obsługi komputera i Internetu dla osób 60+ chcą pomóc seniorom odnaleźć się w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Materiały zawarte w publikacji...

Korzystnik internauty: podręcznik dla osób 50+

Korzystnik internauty: podręcznik dla osób 50+

Postęp cywilizacyjny, jakiego systematycznie doświadczamy sprawił, że współczesny człowiek żyje w świecie zdominowanym przez nowoczesne technologie, w którym narzędzia cyfrowe odgrywają ważna rolę, a nowe media w pewnym sensie kształtują świat i światopogląd. Nie można mieć złudzeń, że tę ekspansję da się zatrzymać. Pojawiła się przepaść pomiędzy młodymi, tzw. cyfrowymi tubylcami, a ludźmi urodzon...

Średnioterminowe efekty programu „Cyfrowa szkoła”

Średnioterminowe efekty programu „Cyfrowa szkoła”

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych pt. „Cyfrowa szkoła” realizowany w latach 2012-2013 miał na celu wdrożenie w praktyce rozwiązań zmierzających do zwiększenia stosowania przez nauczycieli TIK w procesie edukacyjnym, a w konsekwencji – podniesienie kompetencji uczniów w zakresie stosowania nowoczesnych technol...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja