Biblioteka Cyfrowa

Internet w szkole

Internet w szkole

Nowoczesne technologie otwierają wiele nowych możliwości. Są obecne w niemal wszystkich obszarach życia człowieka i towarzyszą mu niemal od urodzenia do późnej starości. Narzędzia cyfrowe są coraz bardziej dostępne i powszechnie stosowane do pracy, nauki i rozrywki, niestety dostęp do nich mają nie tylko odpowiedzialni, znający możliwości i zagrożenia użytkownicy ale również nieświadomi odbiorcy ł...

Digital technologies in the classroom

Digital technologies in the classroom

Młodzi ludzie niemal od urodzenia są aktywnymi użytkownikami nowoczesnych technologii. Telefon i komputer to narzędzia, które dzieci wykorzystują na co dzień. Z wiekiem wydłuża się czas jaki spędzają w środowisku cyfrowym i zakres aktywności jakie podejmują. Współczesna szkoła dopasowuje program do potrzeb i oczekiwań społeczeństwa wprowadzając nowoczesne technologie do procesu dydaktycznego już n...

21st Century Skills Map: English

21st Century Skills Map: English

Technologie są dziś obecne zarówno pośrednio i bezpośrednio w życiu każdego człowieka. Stały się elementem codziennego dnia. Towarzyszą w nauce, pracy i rozrywce. Kształtowanie umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii na co dzień stało się warunkiem koniecznym determinującym jakość życia. Dziś proces edukacji w zakresie TIK rozpoczyna się już w dzieciństwie i trwa przez całe życie. Kra...

Polskie badanie EU Kids Online 2018

Polskie badanie EU Kids Online 2018

Nowoczesne technologie towarzyszą człowiekowi niemal od urodzenia. Współczesne dzieci spędzają w Internecie dużą część dnia codziennego, a możliwości jakie niesie postęp technologiczny, w tym dostęp do coraz to nowszych narzędzi mobilnych pozwalają im na korzystanie z sieci niezależnie od miejsca i czasu. W trakcie badania EU Kids Online dokonano analizy sposobu korzystania z nowoczesnych technolo...

The E-Skills Manifesto

The E-Skills Manifesto

Współczesny świat został zdominowany przez technologie. Postęp w dziedzinie nowoczesnych narzędzi wprowadza zmiany w świecie gospodarki i biznesu. Technologie determinują warunki pracy i wyznaczają kierunek rozwoju przedsiębiorstw. Kluczowe staje się poszukiwanie odpowiedzi pytania dotyczące prognoz w rozwoju TIK, określanie potrzeb jakie się z rozwojem tym wiążą i definiowanie priorytetowych wspó...

Uchwała Rady Ministrów w sprawie rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli (..) - "Cyfrowa szkoła"

Uchwała Rady Ministrów w sprawie rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli (..) - "Cyfrowa szkoła"

Współczesna edukacja poddaje się trendom cywilizacyjnym i dopasowuje program nauczania do potrzeb uczniów, którzy przygotowują się do życia w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Ministerstwo Edukacji wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym wdrożyło program „Cyfrowa Szkoła” , który miał na celu rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komu...

Solutions: Learning Digital Skills

Solutions: Learning Digital Skills

Cyfrowe technologie mają duży wpływ na kształt współczesnej gospodarki i sposób funkcjonowania człowieka a kompetencje w zakresie TIK stały się determinantem warunkującym jakość życia. Ekspansja technologii sprawiła, że potrzeba dopasowania się do zmian jakie wprowadza nowoczesna technologia, zdobywanie i doskonalenie umiejętności cyfrowych jest współcześnie ważnym elementem procesu edukacji nie t...

How The Internet Skills Of European 11- To 16-Year-Olds Mediate Between Online Risk And Harm

How The Internet Skills Of European 11- To 16-Year-Olds Mediate Between Online Risk And Harm

Współczesne społeczeństwo jest zależne od technologii. Duża część nastolatków ma nieograniczony dostęp do internetu i korzysta z niego regularnie. Nie ulega wątpliwości, że dzieci już od wczesnego dzieciństwa funkcjonują w otoczeniu technologii, a wczesna inicjacja ze środowiskiem cyfrowym otwiera szerokie możliwości poznania i wykorzystania TIK już na pierwszym etapie edukacji. Gloryfikując zalet...

E-Learning Trends 2019

E-Learning Trends 2019

Technologie informacyjno – komunikacyjne stały się elementem dnia codziennego niemal każdego człowieka. Aktualnie, w dobie szybkiego rozwoju technologii przeprowadza się wiele badań i analiz dotyczących roli TIK na kolejnych etapach życia człowieka i w poszczególnych obszarach, wpływu na sposób funkcjonowania i postrzegania rzeczywistości, korzyści i zagrożeń związanych z korzystaniem z technologi...

Basic Computer Skills of Primary School Teachers and Directors

Basic Computer Skills of Primary School Teachers and Directors

Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, w którym technologie informacyjno-komunikacyjne są integralnym elementem determinującym jakość życia człowieka. Nowoczesne narzędzia ułatwiają wykonywanie wielu codziennych czynności, dostęp do informacji jest szybki i prosty, zmienił się również sposób komunikacji społecznej. W publikacji na podstawie prowadzonego badania dokonano weryfikacji umiejętności cy...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja