Biblioteka Cyfrowa

W jaki sposób możliwe były główne edukacyjne relacje w edukacji zdalnej?

W jaki sposób możliwe były główne edukacyjne relacje w edukacji zdalnej?

Wirus SARS-CoV-2 wprowadził duże zmiany w sposobie funkcjonowania państw i społeczeństw. Pandemia wymusiła wprowadzenie izolacji, która na długie miesiące zamknęła ludzi w domach, zmieniła sposób komunikacji i wpłynęła na relacje międzyludzkie. Zmienił się sposób pracy, nauki i spędzania wolnego czasu. Autor publikacji dokonał analizy zmian jakie wiążą się z sytuacją pandemiczną, ocenie poddał wpł...

The use of ICT by ESL teachers working with young learners during the early COVID-19 pandemic in Poland

The use of ICT by ESL teachers working with young learners during the early COVID-19 pandemic in Poland

COVID-19 zmienił sposób funkcjonowania placówek edukacyjnych. Zmiany dotknęły zarówno nauczycieli, uczniów jak i rodziców dzieci, które z dnia na dzień stanęły przed koniecznością realizowania obowiązku szkolnego w formie zdalnej. W publikowanym artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w Polsce podczas pierwszej fali pandemii, po zamknięciu większości placówek edukacyjnych. Wyniki badania ...

Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19

Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19

Nowoczesne technologie są elementem zmieniającej się rzeczywistości i na stałe wpisały się w codzienność każdego z nas. Trudno wyobrazić sobie dziś dzień bez dostępu narzędzi podłączonych do sieci. Pandemia COVID-19 przyspieszyła wdrażanie nowoczesnych technologii i postawiła przed koniecznością korzystania z nich tych, którzy na zmianę sposobu funkcjonowania nie byli jeszcze gotowi. W publikacji ...

Postawy nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19artykuł naukowy

Postawy nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19

Sylwia Jaskulska, Barbara Jankowiak, Anna Rybińska

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Edukacja stoi dziś przed wieloma wyzwaniami, które pojawiły się wraz z pandemią wywołaną  szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Publikowany raport zawiera wyniki badań prowadzonych wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy realizowali program kształcenia za pośrednictwem nowoczesnych technologii cyfrowych. W materiale dokonano analizy postaw nauczycieli, którzy z dnia na dzi...

W jaki sposób prawidłowo stosować metodę projektu?

W jaki sposób prawidłowo stosować metodę projektu?

Praca metodą projektu otwiera przed nauczycielem i uczniem nowe możliwości edukacyjne. Jest jedną z metod kształcenia, która angażuje uczestników procesu dydaktycznego, skłania do podejmowania inicjatyw własnych i aktywizacje ucznia w dążeniu do celu edukacyjnego jakim jest zdobywanie i zgłębianie wiedzy i umiejętności, potrzebnych tak na aktualnej ścieżce kształcenia jak i w późniejszym życiu zaw...

Projekt edukacyjny jako metoda

Projekt edukacyjny jako metoda

Projekt edukacyjny jest jedną z metod nauczania, która wykorzystuje potencjał uczniów i aktywizując angażuje do podejmowania działań mających na celu wsparcie procesu kształcenia. W materiale omówiono założenia pracy metodą projektu, przybliżono historię włączania projektu edukacyjnego jako metody dydaktycznej w polskim systemie oświaty i zdefiniowano pojęcia związane ze zmianą podejścia do edukac...

Jak stosować metodę projektu — poradnik dla nauczyciela i uczniaporadnik, broszura

Jak stosować metodę projektu — poradnik dla nauczyciela i ucznia

Gmina Gorlice

Metoda projektu jest jedną z nowatorskich metod kształcenia, która umożliwia osiąganie  wysokich  efektów,  zarówno  wychowawczych,  jak i dydaktycznych. Publikowany poradnik skierowano do nauczycieli i uczniów, którzy chcą wykorzystywać innowacje w celu poprawy jakości nauczania i uczenia się. W materiale omówiono rodzaje projektów w podziale na: rodzaj wykonywanych działań,  liczbę uczestników i...

Projekt edukacyjny w ośmiu krokach. Miniporadnik dla nauczycieli. Jakie życiowe kompetencje pomaga kształtować praca metodą projektu?poradnik

Projekt edukacyjny w ośmiu krokach. Miniporadnik dla nauczycieli. Jakie życiowe kompetencje pomaga kształtować praca metodą projektu?

Katarzyna Czeczott-Łukasik, Barbara Podgórska

Nowa Era Spółka z o.o.

Praca metodą projektu jest coraz chętniej wykorzystywana w procesie kształcenia. Po to innowacyjne narzędzie sięga coraz szersze grono pedagogów, którzy chcą w aktywny sposób włączyć uczniów w proces zdobywania wiedzy i umiejętności. Publikowany poradnik zawiera praktyczne wskazówki i przykłady projektów realizowanych w rożnych szkołach w Polsce. W materiale omówiono założenia metody projektu, zal...

Metoda projektów jako metoda dydaktyczna : materiały pomocnicze dla nauczycieliporadnik

Metoda projektów jako metoda dydaktyczna : materiały pomocnicze dla nauczycieli

Maria Kamińska

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"

Szkoła jest miejscem, w którym zachodzi proces dydaktyczny przygotowujący młodych ludzi do aktywnego, pełnego życia w przyszłości. Nauczyciele stosują wiele metod, które mają umożliwić zdobywanie wiedzy i umiejętności na miarę potrzeb. W publikacji omówiono jedną z metod nauczania - metodę projektów, która aktywizuje uczniów do samodzielnej realizacji zadań wyznaczonych przez nauczyciela. Pozwala ...

Praca metodą projektu

Praca metodą projektu

Metoda projektu to jedna z metod nauczania, która aktywizuje uczniów do poszukiwania i samodzielnego rozwiązywania zadań przygotowanych przez nauczyciela. W publikacji przybliżono założenia pracy metodą projektu, wskazano cechy, które ją charakteryzują i określono fazy pracy, które pozwalają efektywnie realizować proces dydaktyczny przy zastosowaniu tej metody.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja