Biblioteka Cyfrowa

PARTNERSTWA DAJĄ MOC!

PARTNERSTWA DAJĄ MOC!

Projekt „e – Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” realizowany w latach 2017-2019 miał na celu zwiększenie umiejętności związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w codziennym życiu. Miał stanowić wsparcie dla osób dorosłych w zmaganiach na trudniej ścieżce kształcenia i doskonalenia kompetencji cyfrowych. Publikowany raport jest zbiorem informacji na temat projektu. Omówiono w n...

Mocni w partnerstwie, czyli jak budować gminne partnerstwo na rzecz edukacji cyfrowej

Mocni w partnerstwie, czyli jak budować gminne partnerstwo na rzecz edukacji cyfrowej

Nowoczesne technologie są dziś elementem świata w jakim funkcjonuje każdy człowiek dlatego edukacja cyfrowa stała się ważną częścią procesu kształcenia. W ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” przygotowano wiele propozycji, które mają na celu propagowanie edukacji cyfrowej i kształcenie oraz doskonalenie kompetencji umożliwiających aktywne życie w zmieniającej się za prz...

Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat.

Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat.

Nowoczesne technologie niewątpliwie zmieniły świat i życie ludzi. Stały się nieodzownym elementem codzienności. Przyspieszenie w dziedzinie nowych mediów wyznaczyło nowe  trendy społeczno-gospodarcze. Narzędzia technologii cyfrowej ułatwiają pracę, pomagają w nauce i uprzyjemniają czas wolny. W publikowanej książce omówiono mechanizmy rządzące transformacją cyfrową gospodarki i społeczeństwa, doko...

Cyfrowa transformacja w edukacji. Doświadczenia Zespołu Szkół nr 8 w Gdyni - Microsoft Showcase School

Cyfrowa transformacja w edukacji. Doświadczenia Zespołu Szkół nr 8 w Gdyni - Microsoft Showcase School

Współczesna szkoła zmienia się dopasowując formy i metody nauczania do oczekiwań zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Zmienia się podejście do nauczania i tworzy się nowa przestrzeń dopasowana do aktualnych trendów. Microsoft opracował innowacyjny program, który ma umożliwić wyposażenie placówek edukacyjnych w odpowiednie narzędzia a dla nauczycieli i uczniów stanowić wsparcie w zdobywaniu wie...

Executive Summary of 2nd Survey of Schools: ICT in Education. Objective 2: Model for a ‘highly equipped and connected classroom’

Executive Summary of 2nd Survey of Schools: ICT in Education. Objective 2: Model for a ‘highly equipped and connected classroom’

Edukacja cyfrowa jest dziś elementem procesu kształcenia, który umożliwia aktywne uczestnictwo w cyfrowej rzeczywistości. Kształtowanie kompetencji, które pozwolą na dopasowanie się do oczekiwań jakie niesie ekspansja technologii stało się kluczowym wyzwaniem z jakim mierzą się nauczyciele, rodzice i dzieci. System oświaty musi dopasowywać narzędzia i metody kształcenia do potrzeb życia i pracy w ...

2nd Survey of Schools: ICT in Education. Objective 1: Benchmark progress in ICT in schools

2nd Survey of Schools: ICT in Education. Objective 1: Benchmark progress in ICT in schools

Technologie cyfrowe są dziś wykorzystywane w wielu dziedzinach życia. Już od najmłodszych lat poprzez działania edukacyjne kształtuje się kompetencje cyfrowe, które umożliwiają aktywne uczestnictwo w codziennej rzeczywistości. Publikowany raport zawiera wyniki badań  prowadzonych wśród dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców z UE-28, Norwegii, Islandii i Turcji.  Materiał dostarcza szczegółowy...

Edukacja cyfrowa w szkołach w Europieraport z badań

Edukacja cyfrowa w szkołach w Europie

Ania Bourgeois, Peter Birch, Olga Davydovskaia

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Komisja Europejska, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Eurydice, Wydawnictwo FRSE

Współczesna rzeczywistość szkolna jest dziś inna niż jeszcze kilkanaście lat temu. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami jakie pojawiają się wraz z ekspansją technologii w system edukacyjny. Innowacje technologiczne wyznaczają nowe trendy i nadają kierunek zmianom jakie w systemach oświaty zachodzą. Publikowany raport rzuca światło na dwie różne, ale uzupełniaj...

Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19

Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19

Edukacja od lat stanowiła ważny aspekt rozważań wielu specjalistów. Dziś w dobie zmagań z wirusem, który wprowadził duże zamieszanie w codziennym życiu każdego, zmienić się musiał model nauczania i kształcenia. Publikowany materiał dotyczy edukacji w czasach pandemii Covid-19. Został opracowany przez kilkunastu ekspertów z różnych środowisk i dziedzin. Ukazuje problemy edukacyjne z perspektywy psy...

Czas na cyfrową gospodarkę! Pakiet #1 - Cyfrowa Edukacjamanifest

Czas na cyfrową gospodarkę! Pakiet #1 - Cyfrowa Edukacja

Fundacja Digital Poland

Fundacja Digital Poland

Pandemia COVID-19, która po cichu wtargnęła w życie ludzi na całym świecie zmieniła sposób funkcjonowania wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania czy pochodzenia. Wprowadziła zamieszanie w wielu aspektach życia człowieka i wymusiła konieczność dopasowania się do zmian jakie ten niewidoczny, groźny złoczyńca wprowadził. Autorzy publikacji wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z cyfryzacją...

Digital Education at School in Europe

Digital Education at School in Europe

Współczesna rzeczywistość szkolna jest dziś inna niż jeszcze kilkanaście lat temu. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami jakie pojawiają się wraz z ekspansją technologii w system edukacyjny. Innowacje technologiczne wyznaczają nowe trendy i nadają kierunek zmianom jakie w systemach oświaty zachodzą. Publikowany raport rzuca światło na dwie różne, ale uzupełniaj...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja