Biblioteka Cyfrowa

ICT for Learning and Inclusion in Latin America and Europe. Case Study From Countries: ...

ICT for Learning and Inclusion in Latin America and Europe. Case Study From Countries: ...

Media stały się nieodzownym elementem rzeczywistości. Publikowany raport badawczy poświęcony jest wykorzystaniu mediów cyfrowych w edukacji i integracji cyfrowej. Przedstawione wyniki odnoszą się do wyników badań dotyczących kluczowych obszarów edukacji wspieranej cyfrowo oraz działań sprzyjających integracji społecznej i integracji cyfrowej. Każdy rozdział przedstawia ogólne konteksty wykorzystan...

Rethinking education in the digital age

Rethinking education in the digital age

Transformacja cyfrowa dokonała wielu zmian społeczno-gospodarczych. Dotknęły one również dziedzin, w których do niedawna działalność opierała się na tradycyjnych narzędziach i komunikacji. Jedną z nich jest edukacja. Ekspansja technologii w system oświaty wymusiła transformację metod i form uczenia. Konieczność kształcenia i doskonalenia kompetencji przyszłości stała się potrzebą nadrzędną.  W pub...

Preparing for Life in a Digital World. IEA International Computer and Information Literacy Study 2018 International Report

Preparing for Life in a Digital World. IEA International Computer and Information Literacy Study 2018 International Report

Korzystanie z narzędzi technologii cyfrowych jest dziś zjawiskiem powszechnym. Technologie umożliwiają aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, stały się niemal nieodzownym elementem codzienności. Publikowana książka jest podsumowaniem wniosków z drugiego cyklu międzynarodowego badania umiejętności komputerowych i informacyjnych, które miało na celu ustalenie czy i jak szkoły reagują na potrzebę z...

Executive summary of 2nd Survey of Schools: ICT in Education. Objective 1: Benchmark progress in ICT in schools

Executive summary of 2nd Survey of Schools: ICT in Education. Objective 1: Benchmark progress in ICT in schools

Współcześnie innowacje odgrywają dużą rolą w procesie kształcenia. Coraz częściej wykorzystywane są jako narzędzia pracy, które ułatwiają, usprawniają i uatrakcyjniają przekaz. Kluczowym wyzwaniem stało się monitorowanie poziomu kompetencji cyfrowych. Niniejszy raport dotyczy sektora edukacji. W publikowanym materiale dokonano analizy porównawczej postępów w zakresie ICT w szkołach na wszystkich p...

2nd Survey of Schools: ICT in Education. Objective 1: Benchmark progress in ICT in schools

2nd Survey of Schools: ICT in Education. Objective 1: Benchmark progress in ICT in schools

Technologie cyfrowe są dziś wykorzystywane w wielu dziedzinach życia. Już od najmłodszych lat poprzez działania edukacyjne kształtuje się kompetencje cyfrowe, które umożliwiają aktywne uczestnictwo w codziennej rzeczywistości. Publikowany raport zawiera wyniki badań  prowadzonych wśród dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców z UE-28, Norwegii, Islandii i Turcji.  Materiał dostarcza szczegółowy...

Information and communication technologies as a source of education

Information and communication technologies as a source of education

Edukacja przybiera wraz z rozwojem technologicznym nowe formy. Otwiera się na narzędzia ułatwiające dostęp do informacji, a technologie informacyjne i komunikacyjne stają się bardzo ważnymi zasobami pedagogicznymi, wykorzystywanymi coraz częściej i coraz chętniej w procesie nauczania i uczenia się nadając kształceniu nowy innowacyjny wymiar. Jak wynika z badań obrazujących możliwości wykorzystania...

Technologie informacyjno-komunikacyjne a dzieci w wieku przedszkolnym – model szans i zagrożeń

Technologie informacyjno-komunikacyjne a dzieci w wieku przedszkolnym – model szans i zagrożeń

Technologie są dziś obecne w życiu niemal każdego człowieka. Rewolucja technologiczna , której jesteśmy świadkami nadaje nowy kształt codzienne wykonywanym czynnościom. Zmienił się sposób komunikacji, pracy i nauki.  W technologii dostrzegamy wiele szans, nie możemy jednak bagatelizować zagrożeń, z którymi coraz częściej stykają się nie tylko świadomi dorośli ale również nieświadome dzieci. W publ...

Realizacja wdrożenia strategii cyfryzacji szkoły na przykładzie realizacji projektu Strategia dla Edukacji na Nowo z TIK w tleartykuł naukowy

Realizacja wdrożenia strategii cyfryzacji szkoły na przykładzie realizacji projektu Strategia dla Edukacji na Nowo z TIK w tle

Marlena Plebańska

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Współczesny człowiek funkcjonuje w świecie, w którym narzędzia technologii cyfrowych towarzyszą mu od wczesnego dzieciństwa. Technologie wspomagają wykonywanie codziennych czynności, towarzyszą nauce, pracy i rozrywce. Z każdym rokiem umacnia się pozycja multimediów w życiu człowieka a kształtowanie kompetencji cyfrowych stało się nadrzędnym celem edukacji całożyciowej. W publikowanym artykule dok...

Program eTwinning. Rejestracja i narzędzia – krok po kroku. Przewodnik

Program eTwinning. Rejestracja i narzędzia – krok po kroku. Przewodnik

Przed współczesną edukacją stoi wiele wyzwań, musi dostosować formy, metody i narzędzia pracy do zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości i oczekiwań zarówno uczniów, rodziców jak i nauczycieli. Zadanie to jest niezwykle trudne, zwłaszcza w dobie dynamicznych zmian w dziedzinie TIK. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi wiele działań, które mają ułatwić i usprawnić integrację tradycyjnego syst...

Practitioner Brief: Guide to ICT Skills Training for Diversity

Practitioner Brief: Guide to ICT Skills Training for Diversity

Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, które systematycznie rozwija się dopasowując do potrzeb zmieniającego się technologicznie rynku. Jak wskazują wyniki badań pomimo trendów, które promują podnoszenie i doskonalenie umiejętności cyfrowych branża ICT wciąż boryka się z niedoborem wyspecjalizowanych pracowników. W publikacji omówiono problem w kontekście wykorzystania potencjału różnorodnych grup...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja