Biblioteka Cyfrowa

Raport końcowy. Ewaluacja zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesu

Raport końcowy. Ewaluacja zapotrzebowania na instrumenty wsparcia e-biznesu

Konieczność oceny stanu sektora rozwoju e-biznesu oraz potrzeb krajowych przedsiębiorstw w zakresie wsparcia działalności e-biznesowej z uwzględnieniem procesów globalnych i trendów ogólnoświatowych, które mają wpływ na kierunek rozwoju przyczyniła się do powstania niniejszego raportu. Przeprowadzone badania miały na celu zarówno wskazanie zjawisk dominujących i niszowych, jak i pokazanie dynamiki...

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji – wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształceniaporadnik

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji – wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Ilona Marczak , Monika Talaga-Michalska , Katarzyna Skierska-Pięta

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych

Technologie informacyjno-komunikacyjne są dziś nieodzownym elementem funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Ułatwiają wykonywanie codziennych czynności, a stosowane w innych dziedzinach, takich jak np. edukacja wspomagają proces kształcenia. Tenże poradnik ma posłużyć jako kompendium wiedzy dla nauczycieli na temat wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie uczenia i nauczania. Stosowa...

Dorastanie w cyfrowym świecie – problem uzależnienia od komputera i internetu

Dorastanie w cyfrowym świecie – problem uzależnienia od komputera i internetu

Młodzi ludzie dużą część swojego czasu spędzają przed ekranem monitora, czy z telefonem komórkowym w dłoni. Obserwując młode pokolenie w codziennych życiowych sytuacjach, można odnieść wrażenie, że są na stałe podłączeni do urządzenia. Technologia sama w sobie oznacza postęp, rodzi szanse i otwiera możliwości, jednak obserwowane współcześnie zanurzenie w wirtualnym świecie niesie również zagrożeni...

Programowanie od pierwszoklasisty do maturzysty

Programowanie od pierwszoklasisty do maturzysty

Postęp w dziedzinie nowoczesnych technologii jest coraz większy i dotyczy coraz młodszej części naszego społeczeństwa. Przygotowanie do korzystania z narzędzi cyfrowych zaczyna się więc na wczesnym etapie edukacji. Na początku pierwszej klasy nauczyciel ma za zadanie pokazać uczniom na czym polega praca z komputerem, ma uświadomić czym są programy i zapoznać ze środowiskiem programowania. Aby wyni...

Nowoczesne technologie w dydaktyce i wychowaniu

Nowoczesne technologie w dydaktyce i wychowaniu

MCDN ODN Nowy Sącz

Współczesna szkoła funkcjonuje dziś zupełnie w innej formie niż jeszcze kilka lat temu. Rynek cyfrowych narzędzi otwiera przed nią nowe możliwości. Publikacja dotyczy realizacji programu dotyczącego procesu wspomagania, który ma na celu pogłębienie wiedzy na temat możliwości wykorzystania narzędzi dydaktycznych oraz przełamania barier w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii. Znalazły się...

Python nie tylko dla nauczycieli informatyki

Python nie tylko dla nauczycieli informatyki

Rewolucja cyfrowa stawia wiele wyzwań przed współczesną oświatą. Rozwój technologiczny zmusza do konieczności ciągłego, systematycznego dostosowywania się do nowopowstałych narzędzi i oczekiwań gospodarki opartej na wiedzy. Nauczanie zarówno w zakresie nowoczesnych technologii, w tym programowania jak i innych przedmiotów nie powinno się nudzić. Przed użytkownikami otwierają się coraz to nowe możl...

Wychowanie fizyczne a nowoczesne technologieksiążka

Wychowanie fizyczne a nowoczesne technologie

Michał Bronikowski

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

Dzieci pokolenia sieci nie znają świata bez komputera. Nazywa się je „dziećmi sieci”, „pokoleniem pokolenie „kopiuj – wklej", "pokoleniem Google’a”. Ich życie często toczy się w wirtualnej rzeczywistości, równoległej do rzeczywistości, w której funkcjonuje pokolenie cyfrowych imigrantów, ludzi urodzonych przed epoka cyfrową. Możliwości jakie otwiera przed młodymi użytkownikami cyfrowy świat są duż...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja