Biblioteka Cyfrowa

Nauczyciel w świecie TIK - część XVI. Media społecznościowe w służbie nauczania i uczenia sięporadnik

Nauczyciel w świecie TIK - część XVI. Media społecznościowe w służbie nauczania i uczenia się

Barbara Kozik

PBW Nowy Sącz

Pokolenie sieci, to ludzie którzy urodzili się i wychowują, uczą i pracują w cyfrowej rzeczywistości. To pokolenie obrazu, które coraz częściej zamiast tekstu wykorzystuje ikony. Zdecydowanie łatwiej przyswajają wiedzę jeżeli umożliwi im się korzystanie z pomocy wizualnych. Coraz częściej komunikacja odbywa się za cyfrowym pośrednictwem. Emotikony, ideogramy złożone z sekwencji znaków, pozwalają n...

TIK a współczesna szkoła – czyli jak skutecznie korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia?artykuł naukowy

TIK a współczesna szkoła – czyli jak skutecznie korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia?

Agata Banasik

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Technologia komunikacyjna ma ogromne znaczenie we współczesnym świecie. Jest istotnym elementem funkcjonowania w społeczeństwie. Zmiany jakich jesteśmy świadkami na przełomie ostatnich lat pokazują, że rozwój TIK przyczynił się do nieodwracalnych zmian na wielu płaszczyznach życia współczesnego człowieka. Celem rozważań podjętych w publikacji jest konieczność pokazania i uzasadnienia potrzeby wdra...

Proces cyfryzacji szkół na Pomorzu - przykład Słupska

Proces cyfryzacji szkół na Pomorzu - przykład Słupska

W wielu polemikach przewija się dziś temat cyfryzacji społeczeństwa. Przed wieloma słowami opisującymi czynności czy też określającymi rzeczy pojawia się przedrostek „e”. Mamy współcześnie do czynienia z e-sklepem, e-deklaracją, e-podróżnikiem, e-fakturą i wieloma innymi. Nowoczesne technologie wspierają dziś wiele dziedzin życia. Bez wychodzenia z domu jesteśmy w stanie załatwić wiele urzędowych ...

Dobre praktyki wykorzystania TIK w szkole. Materiały na konferencję otwierającą 2–3 grudnia 2013materiały konferencyjne

Dobre praktyki wykorzystania TIK w szkole. Materiały na konferencję otwierającą 2–3 grudnia 2013

Zuzanna Michalska

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centrum Edukacji Obywatelskiej to organizacja pozarządowa, działająca w obszarze szeroko pojętej edukacji. Od momentu założenia (1994 rok) zrealizowała wiele programów edukacyjnych. Jednym z nich jest program „Aktywna edukacja” adresowany do nauczycieli wykorzystujących TIK w celu poprawy skuteczności i jakości swojej pracy. Niniejsza publikacja zawiera materiały przygotowane na konferencję otwie...

Powszechne kształcenie informatyczne w polskim systemie edukacji

Powszechne kształcenie informatyczne w polskim systemie edukacji

Jednym z wyzwań stawianym przed współczesnym człowiekiem jest umiejętność dostosowania się do szybko zmieniającej się rzeczywistości w zakresie TIK. Coraz większy nacisk kładzie się na kształtowanie i rozszerzanie kompetencji w tym zakresie, a co za tym idzie nauki programowania, która sprzyja umiejętności organizacji pracy w sytuacjach problemowych, aktywnego poszukiwania rozwiązania problemu, po...

Wykorzystanie nowoczesnych metod wspieranych TIK w pracy z uczniem młodszymartykuł naukowy

Wykorzystanie nowoczesnych metod wspieranych TIK w pracy z uczniem młodszym

Agnieszka Rygielska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Cyfrowe narzędzia wypierają powoli tradycyjne, które z powodzeniem wykorzystywało pokolenie urodzone zanim one powstały. Ekspansja w dziedzinie nowoczesnych technologii dotyczy wielu obszarów funkcjonowania, w tym również edukacji. W artykule poddano refleksji problem wykorzystania nowoczesnych metod wspieranych TIK w pracy z młodszym uczniem. Zwrócono uwagę korzyści wynikające z łączenia tradycyj...

Młodzież w świecie online a ich kompetencje internetowe

Młodzież w świecie online a ich kompetencje internetowe

Dynamiczny rozwój technologii komunikacyjnych powoduje, że coraz więcej naszych aktywności przenosi się do sieci. Z tego powodu posiadanie kompetencji informatycznych nabiera coraz większego znaczenia. Jest warunkiem koniecznym pozwalającym na korzystanie z zasobów cyberprzestrzeni i przez to decyduje w znacznej mierze o jakości życia jednostki. Dostrzegają to również instytucje wspólnotowe odpowi...

E-wyzwania. Rola samorządu w budowaniu szkoły jutra. Materiał dla uczestników szkoleń

E-wyzwania. Rola samorządu w budowaniu szkoły jutra. Materiał dla uczestników szkoleń

Rewolucja technologiczna, której jesteśmy świadkami i uczestnikami stawia nas przed koniecznością dostosowywania się do wymagań środowiska, w którym funkcjonujemy. W wielu sferach życia  dostrzec można zmiany, które są nieodzownym elementem zmieniającej się rzeczywistości. Zmieniają się nie tylko narzędzia ale i samo podejście do możliwości wykorzystania technologii informacyjno-technicznych w życ...

E-podręczniki na drodze do cyfrowej szkoły

E-podręczniki na drodze do cyfrowej szkoły

Współczesne dziecko od kołyski styka się ze światem cyfrowym. Wśród licznych zadań jakie Ministerstwo Edukacji postawiło sobie za cel, jest także próba dostosowania procesu edukacji do potrzeb współczesnego ucznia . Placówki oświatowe wyszły naprzeciw wyzwaniom nowoczesnej szkoły wprowadzając e-podręczniki. Wdrożenie tej nowoczesnej, cyfrowej formy przekazu informacji ma być zaczątkiem do zmian uk...

Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych - pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami

Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych - pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami

Współczesne dzieci niemal rodzą się z tabletem w ręku, bardzo wcześnie wchodzą w świat technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Fakt ten budzi wiele emocji. Dla jednych zjawisko to oznacza zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dzieci – postulują oni wyłączenie nowych mediów ze środowiska rozwoju małego dziecka. Drudzy akcentują potrzebę wdrażania dziecka w cyfrowy świat możliwie najwcześniej,...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja