Biblioteka Cyfrowa

Konkluzje Rady w sprawie wspierania dobrostanu w edukacji cyfrowej (2022/C 469/04)dokument

Konkluzje Rady w sprawie wspierania dobrostanu w edukacji cyfrowej (2022/C 469/04)

Rada Unii Europeskiej

Rada Unii Europejskiej

Edukacja cyfrowa jest ważnym elementem systemu oświaty, który zapewnia każdemu obywatelowi prawo do kształcenia. Publikowany załącznik zawiera konkluzje Rady Unii Europejskiej w sprawie wspierania dobrostanu w edukacji cyfrowej. Wytyczne w nim zawarte określają ramy strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz zalecenia Rady, które mają stanowić wytyczne w realizacji zadań systemu oświat...

Adult education needs inventory: Construction and applicationartykuł naukowy

Adult education needs inventory: Construction and application

Luba Ślósarz, Kamil Błaszczyński, Magdaléna Švecová, Aleksander Kobylarek

Frontiers Media S.A.

Wraz z rozwojem technologii cyfrowych rośnie świadomość edukacyjna człowieka i coraz częściej proces kształcenia nie kończy się w wieku dwudziestu kilku lat ale trwa przez całe życie. Wymagania jakie stawia codzienność zmuszają do podejmowania aktywności edukacyjnych dostosowanych do potrzeb rynku. W publikacji dokonano analizy potrzeb edukacyjnych dorosłych i poddano ocenie poziom przygotowania e...

Kwartalnik ZSK 3/2022numer czasopisma

Kwartalnik ZSK 3/2022

Urszula Szulc (red.), Tomek Orszulak (red.)

Instytut Badań Edukacyjnych

W trzecim numerze kwartalnika ZSK autorzy kolejnych artykułów poruszają zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Kolejne publikacje pokazują nowe wymiary przedsiębiorczości i wskazują możliwości jakie niesie edukacja dorosłych w kontekście kształcenia całożyciowego, umożliwiającego doskonalenie umiejętności kluczowych w przyszłości. Eksperci podejmują próbę odpowiedzi na pytani...

Two (complementary) ways to develop professional digital competences among pre-service teachersreferat, materiały konferencyjne

Two (complementary) ways to develop professional digital competences among pre-service teachers

Łukasz Tomczyk

System oświaty mierzy się współcześnie z wieloma wyzwaniami, które stawia przed nim cyfryzacja. Zmiany dotyczą zarówno metod pracy dydaktycznej jak i narzędzi dydaktycznych wykorzystywanych w procesie przekazywania i nabywania wiedzy i umiejętności. Autor artykułu podjął próbę oceny poziomu kompetencji cyfrowych nauczycieli, którzy są zobligowani do skutecznego i efektywnego wdrażania nowych medió...

Kompetencje cyfrowe przyszłych nauczycieli języków obcych i ich potencjalny wpływ na planowanie procesu dydaktycznegoartykuł naukowy

Kompetencje cyfrowe przyszłych nauczycieli języków obcych i ich potencjalny wpływ na planowanie procesu dydaktycznego

Magdalena Maziarz

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne

System oświaty wychodzi naprzeciw potrzebom rynku i dopasowuje program kształcenia i narzędzia dydaktyczne do potrzeb zmieniającego się cyfrowo świata. Współcześnie niezwykle ważne jest kształcenie kompetencji przyszłości, które umożliwią aktywne funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości. W publikacji dokonano analizy poziomu umiejętności cyfrowych studentów, kształcących się na kierunkach pedagogi...

Academic Offer of Advanced Digital Skills in 2020-21: International Comparisonraport z badań, publikacja Komisji Europejskiej

Academic Offer of Advanced Digital Skills in 2020-21: International Comparison

M. López Cobo, G. De Prato, R. Righi, S. Samoili, M. Cardona, M. Vázquez-Prada Baillet, M. Papazoglou

Publications Office of the European Union

Nowoczesne technologie są dziś elementem codzienności a rozwój gospodarczy opiera się na narzędziach IT, które usprawniają działanie w wielu obszarach społeczno-gospodarczych. Rozwijanie i kształtowanie kompetencji cyfrowych jest więc nadrzędną potrzebą, która pojawiła się wraz z rozwojem cyfryzacji.  W publikowanym raporcie zawarto informacje dotyczące kluczowych obszarów związanych z rozwojem cy...

Estimation of supply and demand of tertiary education places in advanced digital profiles in the EUraport z badań, publikacja Komisji Europejskiej

Estimation of supply and demand of tertiary education places in advanced digital profiles in the EU

G. De Prato, G. Alaveras, R. Righi, S. Samoili, L.W. Ziemba, M. Cardona, A. Gómez Losada, A. López-Cobo, M. Vázquez-Prada Baillet

Publications Office of the European Union

Rynek pracy zmienia się wraz z rozwojem technologii i cyfryzacją kolejnych obszarów działalności ludzkiej. W publikowanym raporcie dokonano analizy możliwości edukacyjnych jakie oferują szkoły wyższe krajów UE, Wielkiej Brytanii oraz Norwegii i porównano zgodność oferty edukacyjnej z zapotrzebowaniem rynków pracy.

Academic offer and demand for advanced profiles in the EU. Artificial Intelligence, High Performance Computing and Cybersecurity,raport z badań, publikacja Komisji Europejskiej

Academic offer and demand for advanced profiles in the EU. Artificial Intelligence, High Performance Computing and Cybersecurity,

M. López Cobo, G. De Prato, G. Alaveras, R. Righi, S. Samoili, J. Hradec, L.W. Ziemba, K. Pogorzelska, M. Cardona

Publications Office of the European Union

Rozwój technologii cyfrowych niesie potrzebę kształtowania kompetencji umożliwiających sprawne i efektywne wykorzystanie narzędzi cyfrowych w codziennym życiu. W publikowanym raporcie dokonano analizy możliwości edukacyjnych jakie oferuje system oświaty w odpowiedzi na potrzeby wyrównywania szans na zmieniającym się rynku. Analizie poddano ofertę edukacyjną z jaką mogą się spotkać zainteresowani k...

Beliefs and Knowledge for Pre-Service Teachers’ Technology Integration during Teaching Practice: An Extended Theory of Planned Behaviorartykuł naukowy

Beliefs and Knowledge for Pre-Service Teachers’ Technology Integration during Teaching Practice: An Extended Theory of Planned Behavior

Akhmad Habibi, Yasir Riady, Ahmad Samed Al-Adwan, Nour Awni Albelbisi

Routledge, Taylor & Francis Group

Nowoczesne technologie są elementem współczesnej rzeczywistości. Wszystkie branże dopasowują model pracy do zmian związanych z technopolizacją. System oświaty jest jedną z tych branż, które muszą zmienić formy i metody pracy. Rola edukacji jest niezwykle ważna, szkoła musi przygotować młodych ludzi do życia i pracy w przyszłości. W publikowanym raporcie dokonano analizy poziomu przygotowania naucz...

Dydaktyka rozwoju kompetencji przyszłościksiążka

Dydaktyka rozwoju kompetencji przyszłości

Oktawia Gorzeńska, Jędrzej Witkowski, Agnieszka Arkusińska , Bernadetta Czerkawska , Laura Piotrowska , Janina Stojak , Magdalena Swat-Pawlicka , Kinga Białek, Magdalena Bogusławska, Karolina Janeczek, Michał Lisicki, Dorota Pintal, Małgorzata Skura, Małgorzata Stodulna

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Umiejętności zawsze były czymś ważnym, ich poziom determinował jakość życia ponieważ umożliwiał wykonywanie zadań i rozwiązywanie problemów. Dziś w czasach rewolucji cyfrowej i zmian jakie niesie podnoszenie kompetencji i doskonalenie umiejętności nabrało szerszego znaczenia. W publikacji dokonano analizy kompetencji kluczowych współcześnie, omówiono sposoby rozwijania kompetencji u uczniów i  wsk...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja