„AKTYWNA TABLICA” - PIERWSZA EDYCJA PROGRAMU

Opublikowano:
W całej Polsce kończą się właśnie dostawy do szkół podstawowych tablic multimedialnych, ekranów interaktywnych i rzutników, zakupionych w ramach pierwszej etapu programu „Aktywna Tablica”, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do końca roku szkolnego 2018/2019 takie urządzenia trafią do wszystkich „podstawówek”.

Wraz z kolejnym etapem doposażania polskich szkół pojawiają się - nie pierwszy raz – pytania o sens takich działań. O wpływ tego typu urządzeń na skuteczność nauczania, aktywizację ucznia i zwiększenie możliwości dostępu do zasobów edukacyjnych. Próbą odpowiedzi na nie jest raport naukowców z Lancaster University w Anglii z rocznych badań przeprowadzonych w jednym z gimnazjów w Nadrenii – Westfalii (RFN) nad wykorzystaniem tablic multimedialnych firmy SMART i powiązanych z nimi technologii w codziennej dydaktyce.

Zdaniem lidera zespołu badawczego prof. Dona Passeya tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem stwarzają warunki do ciekawszej, angażującej uczniów dyskusji, pomagają lepiej zrozumieć tekst i gramatykę języka angielskiego oraz niektóre zagadnienia z obszaru matematyki. W rezultacie otrzymują lepsze oceny swojej pracy. Uczniowie podkreślają z kolei, iż szybkość nabywania wiedzy w trakcie lekcji wzrosła. Wzrosło także zaangażowanie się uczniów w trakcie lekcji. Możliwość uzyskania dostępu do cyfrowych zasobów edukacyjnych wykorzystanych podczas lekcji ułatwia uczniom sprawdzenie zakresu tematyki, który został poruszony podczas lekcji w trakcie nauki w domu. Kluczowe jest wykorzystanie tablic do współdzielenia zasobów oraz współpracy.

Najbardziej istotnymi z punktu widzenia dydaktyki funkcjonalnościami tablic SMART były – zdaniem badaczy z Lancaster University: zapewnienie lepszej jakości tekstów pisanych, prezentowanie odpowiedzi grupowych, wizualizacja ułamków i wykorzystanie obrazów i innych materiałów cyfrowych do pobudzania dyskusji.

http://eprints.lancs.ac.uk/83695/

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja