EDUKATORZY CYFROWI – ŁĄCZMY SIĘ!

EDUKATORZY CYFROWI – ŁĄCZMY SIĘ!

Opublikowano: Autor: Krzysztof Głomb
Niski poziom kompetencji cyfrowych Polek i Polaków (zaledwie 22 miejsce pośród krajów członkowskich Unii Europejskiej) jest faktem. Jego silnie negatywny wpływ na wiele dziedzin codziennego życia jest od lat niedoceniany, a wręcz lekceważony.

Znane z życia społecznego i politycznego podziały znajdują źródła także w deficycie kompetencji medialnych, analfabetyzmie informatycznym, czy braku umiejętności korzystania z e-usług. Polska nie ma obecnie żadnej strategii wyjścia z realnie kryzysowej sytuacji na tym polu. W ostatnich latach zmniejszyła się liczba badań, spadła także temperatura publicznych dyskusji na temat różnorodnych aspektów edukacji cyfrowej.

Jego silnie negatywny wpływ na wiele dziedzin codziennego życia; gospodarkę, kulturę czy edukację jest od lat niedoceniany, a wręcz lekceważony. Znane z życia społecznego i politycznego podziały znajdują źródła także w deficycie kompetencji medialnych, analfabetyzmie informatycznym, czy braku umiejętności korzystania z e-usług. Polska nie ma obecnie żadnej strategii wyjścia z realnie kryzysowej sytuacji na tym polu. W ostatnich latach zmniejszyła się liczba badań, spadła także temperatura publicznych dyskusji na temat różnorodnych aspektów edukacji cyfrowej.

W Stowarzyszeniu „Miasta w Internecie” postanowiliśmy więc pójść za słowami Wyspiańskiego: musimy coś zrobić, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie zależy od nikogo i wystąpić z oddolną inicjatywą usieciowienia środowiska edukacji cyfrowej w Polsce, która służyć ma zrobieniu choćby kroku, a może kilku kroków w kierunku poprawy obecnej sytuacji, która z cywilizacyjnego punktu widzenia jest nie do zaakceptowania. Tę inicjatywę współdzielenia energii, wiedzy i pozytywnych emocji w naszym środowisku zawodowym nazwaliśmy Siecią Edukacji Cyfrowej KOMET@.

Członkami sieci mogą być zarówno szkoleniowcy - edukatorzy, metodycy i autorzy programów szkoleniowych oraz twórcy cyfrowych pomocy edukacyjnych, jak i menedżerowie projektów edukacji cyfrowej oraz badacze - naukowcy. A zatem reprezentanci organizacji i instytucji edukacyjnych, firm szkoleniowych i rynku edukacyjnego oraz placówek naukowo-badawczych.

Na starcie postawiliśmy przed siecią KOMET@ 3 zadania: 

  1. systematyczne wprowadzanie tematyki kompetencji cyfrowej do głównego nurtu dyskusji o rozwoju Polski – uświadamianie dzień po dniu decydentom, że analfabeci cyfrowi nie zbudują nam w Polsce innowacyjnej gospodarki
  2. integracja i skomunikowanie środowiska zawodowego edukacji cyfrowej, przez spotkania „w realu”, ale także poprzez funkcjonalności komunikacyjne platformy portalowej
  3. zapewnienie organizacyjnych narzędzi dla opracowywania i prezentacji merytorycznych stanowisk i rekomendacji społeczności profesjonalistów edukacji cyfrowej wobec władz i instytucji odpowiedzialnych za rozwój Polski – proponujemy by sieć stała się głosem naszego środowiska.

Ważnym zadaniem będzie także skomunikowanie działających dotąd na ogół odrębnie "wysp" edukacji szkolnej, szkolnictwa wyższego i edukacji nieformalnej oraz informacyjne wspieranie transferu nowoczesnej wiedzy od badaczy do praktyków. Chcemy, by KOMET@ stała się learning network, wspomagającą także indywidualny rozwój zawodowy jej członków – współtwórców.

Aktywność każdej sieci jest w przeważającym stopniu sterowana inicjatywami i pomysłami jej członków. Jest tez funkcją zaufania do działań liderów i ich wiarygodności. Zdajemy sobie sprawę, że na to trzeba sobie zasłużyć. Na początek chciałbym, aby wielu z ludzi edukacji cyfrowej w Polsce znalazło w niej miejsce do naładowania się energią i zdobycia wiedzy, po to by wspólnie realizować nasze zawodowe pasje i – krok po kroku – zmieniać świat wokół nas. 

A jest co zmieniać. To truizm, ale w Polsce wart przypomnienia: kompetencje cyfrowe są podstawą nowoczesnej gospodarki i Przemysłu 4.0. Większość zawodów niedalekiej przyszłości nie obejdzie się bez nich. Tymczasem jakość inicjatyw szkoleniowych w Polsce pozostawia wiele do życzenia, a poziom kompetencji cyfrowych mieszkańców należy do najniższych w krach Unii Europejskiej (tylko 44 % dorosłych mieszkańców posiada podstawowe kompetencje cyfrowe, mierzone wg metodologii Eurostatu/Komisji Europejskiej). Innowacyjny rozwój bez e-kompetencji to puste hasło, jeśli liczymy na rozwój branż XXI wieku musimy w Polsce zasadniczo zmienić model edukacji, w tym edukacji cyfrowej.

Na roku 2018 wyznaczyliśmy dla sieci 3 główne zadania:

  1. organizację pierwszego Kongresu Kompetencji Cyfrowych w połowie marca br. w Tarnowie
  2. opracowanie white paper sieci KOMET@ z rekomendacjami i „wsadem” do strategii rozwoju kompetencji cyfrowych, jaką Polska jest zobowiązana opracować w ramach zobowiązań unijnych
  3. zawiązanie i wspieranie grup/zespołów tematycznych, które rozpracowywać będą wytypowane w dyskusji problemy szczegółowe i przedstawiać rozwiązania oraz wnioski pod dyskusję członków sieci.

Wyzwaniem sieci KOMET@ będzie zatem podniesienie poziomu merytorycznego inicjatyw edukacji cyfrowej w Polsce, w powiązaniu z poprawą skuteczności i celowości wydatkowania środków publicznych na inicjatywy szkoleniowe upowszechniające kompetencje cyfrowe Polaków. 

Startujemy. Od dziś sieć KOMET@ jest otwarta dla wszystkich, którzy we wspólnym działaniu widzą siłę, szansę na wzmocnienie własnych mocy i większe prawdopodobieństwo osiągania ambitnych celów. Budujmy ten nowy potencjał wykorzystując narzędzia portalu, zwłaszcza Bazę Ekspertów, fora dyskusyjne i możliwość publikacji artykułów w kometowym blogu.     

Zapraszam do współpracy!

Krzysztof Głomb
Pomysłodawca i koordynator
Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@
k.glomb@mwi.pl

Udostępnij:

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja