CZY MAŁOPOLSKIE SZKOŁY SĄ GOTOWE NA MODERNIZACYJNĄ TRANSFORMACJĘ CYFROWĄ?

Opublikowano:
Okres pandemii COVID-19 był czasem wielu nowych doświadczeń w szkołach związanych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w codziennej dydaktyce i pracy nauczycieli, a także w zarządzaniu placówkami. Doświadczenia te posłużyć mogą planowaniu procesów modernizacji aktywności szkół w  najbliższych latach. Tak, aby bazowały one na wiarygodnych danych, nie zaś tylko na przekonaniach kadry kierowniczej.

Aby takie dane pozyskać, jesienią 2022 r. SMWI zleciło przeprowadzenie badania diagnostycznego przygotowania szkół województwa małopolskiego do modernizacyjnej transformacji w środowisku cyfrowym. Zostało ono zrealizowane przez Fundację EVIDENCE INSTITUTE w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania” przy współpracy z ekspertami Stowarzyszenia.

Badaniem objęto reprezentatywną grupę 40 szkół podstawowych oraz 10 szkół średnich z 5 subregionów województwa małopolskiego, w tym:

  • 4927 uczniów, spośród których 1948 uczęszczało do szkół podstawowych, a 2979 do szkół ponadpodstawowych
  • 713 nauczycieli, w tym 392 pracowników szkół podstawowych i 321 pracowników szkół ponadpodstawowych
  • 56 dyrektorów z 43 szkół, w tym 41 dyrektorów szkół podstawowych oraz 15 dyrektorów szkół ponadpodstawowych.

Ankieta badawcza koncentrowała się na kluczowych w procesie transformacji cyfrowej obszarach zmian: 

  • poziomie kompetencji metodycznych i cyfrowych nauczycieli oraz świadomości uczniów i nauczycieli na temat higieny cyfrowej
  • uwarunkowaniach i działaniach organizacyjnych podejmowanych w celu zapewnienia sprawnej transformacji cyfrowej oraz na rzecz cyberbezpieczeństwa środowiska szkolnego
  • wpływie pandemii COVID-19 na jakość i przebieg nauczania oraz doświadczeniach uczniów i nauczycieli zdobytych w trakcie nauczania zdalnego, które odbywało się za pośrednictwem narzędzi cyfrowych
  • wyposażeniu szkół, dostępności sprzętu cyfrowego oraz stopniu wykorzystania narzędzi i sprzętu w trakcie zajęć przez uczniów i nauczycieli.

W grudniu 2022 r. powstał raport z badania, który podsumowuje stopień zaawansowania modernizacyjnej transformacji szkół województwa małopolskiego w środowisku cyfrowym oraz jest podstawą rekomendacji dotyczących usprawnienia kontynuacji procesu modernizacji szkół dla organów województwa, organów powiatu i gminy odpowiedzialnych za transformację oświaty oraz dla dyrekcji placówek oświatowych w województwie małopolskim.

POBIERZ RAPORT: Badanie diagnostyczne przygotowania szkół województwa małopolskiego do modernizacyjnej transformacji cyfrowej

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja