SMWI STWORZY MAŁOPOLSKIE LABORATORIUM EDUKACJI CYFROWEJ HUMINE

Opublikowano:
Już w czerwcu br. rozpocznie swoją działalność Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE – regionalny hub wsparcia systemu edukacji w Małopolsce w jego innowacyjnej modernizacji i transformacji cyfrowej, którego organizatorem i operatorem będzie Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. To pierwszy taki projekt w Polsce.

Centrum powstanie w ramach pakietu działań przeciwdziałających skutkom pandemii COVID-19 tzw. Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej dedykowanych edukacji. 25 maja br. porozumienie w jego sprawie podpisali w Krakowie: Marta Malec-Lech, członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Zbigniew Starzec, Wicewojewoda Małopolski oraz Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty.  

Podczas uroczystości sygnowania dokumentu porozumienia oraz konferencji prasowej w auli I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie Krzysztof Głomb, prezes SMWI przedstawił główne pola aktywności laboratorium HUMINE. Będą nimi: 

  • Transformacja cyfrowa szkół – wsparcie samorządów, dyrektorów szkół i społeczności szkolnych w modernizacji dydaktyki szkolnej, zapewnieniu infrastruktury cyfrowej oraz motywowaniu do dokonywania transformacji cyfrowej całej społeczności szkolnej
  • Kompetencje metodyczno-cyfrowe - upowszechnianie i pogłębianie wśród nauczycieli ze szkół woj. małopolskiego kompetencji dydaktycznych związanych z uczeniem (się) w środowisku cyfrowym, przygotowaniem cyfrowych materiałów edukacyjnych oraz zapewnieniem dobrostanu uczniom
  • Kompetencje 4.0 - upowszechnianie wśród uczniów szkół woj. małopolskiego kompetencji cyfrowych i „miękkich” - niezbędnych do życia i pracy w środowisku Przemysłu 4.0 i wschodzących technologii cyfrowych, m.in. sztucznej inteligencji, big data, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, chmury i in.
  • EdTech – prowadzenie eksperymentów i pilotaży wykorzystania w dydaktyce treści i narzędzi cyfrowych, tworzenie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych wspomagających uczenie (się), dyfuzja innowacji do szkół regionu
  • Edu4SPACE – wprowadzenie do szkół woj. małopolskiego pilotażowego programu edukacji STEM (Science, Technologie, Engineering, Mathematics), ukierunkowanego na zagadnienia podboju Kosmosu
  • Usieciowienie społeczności szkolnych – budowa i rozwój sieci kompetencji cyfrowych, łączących nauczycieli różnych szkół, uczelni wyższych, edukatorów, ekspertów z firm sektora IT i edukacyjnego, z wykorzystaniem regionalnej platformy edukacji cyfrowej, stworzonej w ramach centrum
  • Badania nad dydaktyką w środowisku cyfrowym – prowadzone w szkołach objętych wsparciem.

Centrum świadczyć będzie nauczycielom systematyczną i bieżącą pomoc w zdobyciu kompetencji niezbędnych do nauczania i uczenia się w środowisku cyfrowym, m.in. w zakresach: zdalnego nauczania metodą e-learningu, higieny cyfrowej i cyberbezpieczeństwa. Służyć im będzie codziennym wsparciem w ramach aktywności punktu kontaktowego (help desk), a także organizować certyfikowane szkolenia, edukampy i webinary. Obejmie kompleksowym wsparciem doradczym szkoły dokonujące pilotażowej transformacji cyfrowej. Stworzy w swojej siedzibie przestrzenie dla prowadzenia lekcji metodami dydaktycznymi aktywizującymi uczniów, wykorzystującymi narzędzia i treści cyfrowe. Zbuduje regionalną platformę cyfrową (portal) wspierającą nauczycieli, uczniów i ich rodziców w zdalnych formach nauczania i uczenia się. Monitorować będzie innowacyjne działania w zakresie edukacji cyfrowej w Europie i innych wiodących ośrodkach na świecie.

Materiały prasowe:

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja