ZALECENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO – KOMPETENCJE INFORMATYCZNE WŚRÓD KLUCZOWYCH KOMPETENCJI

Opublikowano:
Kompetencje informatyczne, a co za tym idzie technologie informacyjno-komunikacyjne od około dwóch dekad odgrywają coraz większą rolę w życiu codziennym społeczeństwa. Potwierdza to włączenie kompetencji informatycznych do kanonu ośmiu kompetencji kluczowych określonych przez Parlament Europejski w dokumencie „Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – Europejskie Ramy Odniesienia” będącym załącznikiem do Zaleceń Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji

Zgodnie z dokumentem: „Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia”. Każda z tych kompetencji może przyczynić się do udanego życia w społeczeństwie i wiedzy a ich opanowanie jest niezbędną podstawą uczenia się, która sprzyja wszelkim innym działaniom kształceniowym. W katalogu kompetencji o których mowa wymienione są także: porozumiewanie się w języku ojczystym oraz obcym, umiejętność uczenia się, kompetencje matematyczne i inne. Kompetencje informatyczne zostały wymienione na czwartej pozycji.

Prawodawca opisuje kompetencje informatyczne jako: „umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się”, są to podstawowe umiejętności w zakresie TIK – wykorzystywanie komputerów do przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji, a także do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja